หลวงพ่อตุด พรหมโฆสา วัดโคกตะไคร้ (พรุกง)

10090
views
หลวงพ่อตุด พรหมโฆสา

หลวงพ่อคล้าย เรียกพ่อท่านตุดว่าตุดฤาษี เพราะว่าหลวงพ่อตุด พรหมโฆสา ชอบอยู่ในป่าและในป่าช้า ชอบปลีกวิเวก สมัยก่อนวัดท่านอยู ่ในป่า ท่านชอบให้ข้าว ที่บิณบาตรให้สัตว์ จนสัตว์ต่าง ๆ มาอยู่ในวัดเยอะ แม้กระทั่งงูเหลือม และสัตว์เลื้อยคลาน มาอยู่เพราะบารมีท่าน

หลวงพ่อตุด วัดโคกตะไคร้ (พรุกง)

แต่สมัยก่อนมีคนไปยิงงูเหลือมในวัดท่าน ท่านห้ามปราบก็มิฟัง ท่าน ก็เลยเอ๋ยวาจาว่าท่าจะบ้าแล้วนิไอ้บ่าวนี้ นับแต่นั้นมา คนที่ยิงงูเหลือมก็บ้าดังคำวาจาท่านจริง นับว่าหลวงพ่อตุด เป็นพระที่มีวาจาสิทธิ์ยิ่ง

หลวงพ่อตุด พรหมโฆสา

หลวงพ่อตุด วัดโคกตะไคร้ ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่กลาย วัดหาดสูง ซึ่งได้ฝากตัวกับหลวงปู่กลาย เป็นศิษย์ก่อนพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ และก่อนหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก ประวัตินั้นไม่ได้ค่อยบันทึกกันโดยสมัยก่อน แต่คำเล่าลือของหลวงพ่อตุด วัดโคกตะไคร้นั้น เป็นที่รู้จักมาก่อนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขันแต่ไม่มีคนรู้จักกันมาก

คำเล่าลือของหลวงพ่อตุด วัดโคกตะไคร้ สมัยนั้นที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เล่ากันว่า หลวงพ่อตุด อยู่วัดพรุกง หลวงพ่อคล้ายอยู่วัดสวนขัน ดังนั้นหลวงพ่อตุด ลองวิชา กับพ่อท่านคล้าย โดยการโยนช้อนที่ฉันข้าวไปยังวัดสวนขัน วัดที่หลวงพ่อคล้ายจำพรรษาอยู่ และหลวงพ่อคล้ายก็โยนช้อนกินข้าวไปให้พ่อท่านตุดอีกทีหนึ่ง

หลวงพ่อตุด พรหมโฆสา

ถ้าจะกล่าวถึงลูกศิษย์ลูกหา ที่โดดเด่นของพ่อท่านกลาย วัดหาดสูง ตลาดทานพอ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ก็มี “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ แห่งวัดสวนขัน” “พ่อท่านแดง เจ้าของเหรียญ แลกชีวิต แห่งวัดภูเขาหลัก” และยังมีอีกองค์ที่ขาดไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาสายนี้ต้องแสวงหาเหรียญท่าน คือ “พ่อท่านตุด วัดโคกตะไคร้” ซึ่งพ่อท่านคล้ายเรียกท่านว่า ฤาษีในกรง คือท่านนุ่งห่มจีวรย้อมด้วยสีเปลือกไม้ทำให้จีวรท่านกระดำ กระด่างเหมือนฤาษี และอยู่แต่ในป่าไม่ไปไหนเหมือนฤาษีในกรง ซึ่งท่านมีวิชาแก่กล้ามาก

วัดโคกตะไคร้ (พรุกง) หมู่ที่ ๘ ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี