เตือน!! นักท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนนี้ ระมัดระวังการลงเล่นน้ำทะเล อาจเสี่ยงพบแมงกะพรุนพิษ

488
views

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ
รายสัปดาห์ ฉบับที่ 31 (วันที่ 5 – 11 ก.ย. 64)

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH Department of Disease Control แมงกะพรุนพิษ
การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงฤดูฝนนี้มีโอกาสพบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษเพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงฝนตกหรือหลังฝนตกใหม่ๆ อาจเจอแมงกะพรุนที่ถูกคลื่นซัดเข้ามาชายหาด แมงกะพรุนที่พบทั่วไปในทะเลไทยมีหลายชนิด

ทั้งมีพิษและไม่มีพิษ โดยจะพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันถามันบริวณน้ำตื้นใกล้ชายหาด แมงกะพรุนชนิดที่มีพิษร้ายแรงและอาจทำให้ผู้ที่สัมผัสเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ แมงกะพรุนกล่อง แมงกะพรุนสาย และแมงกะพรุนไฟ เป็นต้น

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสังเกตดูแมงกะพรุนตามชายหาดก่อนลงเล่นน้ำทะเล สวมเสื้อผ้ามิดชิด ลงเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด สำหรับอาการของผู้ถูกพิษแมงกะพรุน

จะพบผื่นแดงหรือรอยแผลใหม้ที่ผิวหนัง ปวดแสบปวดร้อนบริวณแผล เวียนศีรษ: ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการแน่นหน้าอก หายใจติดขัด

มีภาวะช็อกหมดสติ หยุดหายใจหรือเสียชีวิตได้ หากรู้สึกตัวว่าโถนพิษแมงกะพรุนควรรีบขึ้นจากน้ำทะเล เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัส ล้างพิษของแมงกะพรุนโดยด่วน