พ่อท่านสุข วัดดอนรักษา (วัดบางเหลงใน) อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

5546
views
พ่อท่านสุข วัดดอนรักษา

พ่อท่านสุข สมโน วัดดอนรักษา (วัดบางเหลงใน) ต.ทัองลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
“เกจิดังแห่งลุ่มสายน้ำปากพนัง” สายน้ำแห่งชีวิตในอดีตของชาว อ.ปากพนัง อ.เชียรใหญ่ อ.หัวไทร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

พ่อท่านสุข วัดดอนรักษา (วัดบางเหลงใน)