พุทธศาสนามีพระเจ้าเป็น “กฎของธรรมชาติ” ศาสนาอื่นมีพระเจ้าเป็นบุคคล

516
views

… “พุทธศาสนาเรา พวกฝรั่งเขาจัดให้ว่า เป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า ผมอยากจะพูดว่า ฝรั่งโง่ การศึกษาของเราตามก้นฝรั่ง อย่าไปพลอยโง่ตามฝรั่งว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้า

… เรามีพระเจ้าที่ยิ่งกว่า ; คือ “กฎของธรรมชาติ” เป็นพระเจ้าที่ยิ่งกว่าพระเจ้าของพวกเหล่านั้น อย่ามาตู่เราผิดๆ ว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้า, เรามีพระเจ้าที่แท้จริงยิ่งกว่านั้น คือ “กฎของธรรมชาติ”, พระเจ้าเหล่าโน้นมีอํานาจหน้าที่อะไร, อย่างไร เรามีกฎของธรรมชาติซึ่งมีอํานาจหน้าที่อย่างนั้น หรือยิ่งกว่าเสียอีก มันแน่นอนกว่า ชัดกว่า แล้วรู้สึกได้ด้วยจิตของเรา เป็น “สันทิฏฐิโก” รู้สึกได้ด้วยจิตของเรา ถ้าพระเจ้าที่ไม่รู้อยู่ที่ไหน ที่ว่าอยู่บนสวรรค์, อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ อย่างนี้ไม่อาจจะรู้สึกได้ด้วยจิต ต้องสร้างความเชื่อ แล้วให้ความเชื่อมาบังคับจิต ; อย่างนี้เราไม่เอา

… พุทธศาสนามีพระเจ้าเป็นกฎของธรรมชาติ ศาสนาอื่นมีพระเจ้าเป็นบุคคล ดังนั้น วิธีแก้ปัญหาก็ต้องไม่เหมือนกัน เพราะมีพระเจ้าคนละแบบ

…เขาอ้อนวอนพระเจ้า เขาร้องขอ : เราก็ไม่อ้อนวอน ร้องขอ แบบนั้น เราอ้อนวอน ร้องขอแบบอื่น คือ “ต้องประพฤติกระทําไปให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ”

… เราของอนง้อต่อกฎของธรรมชาติ ด้วยการปฏิบัติให้ตรงตามกฎ: ไม่ใช่มานั่งกราบไหว้บูชา จุดธูปเทียน ต่อกฎของธรรมชาติ, หรือขอต่อกฎของธรรมชาติ : ไม่ต้องทําก็ได้ แต่ว่า..เราจะพยายาม ประพฤติ กระทําให้ถูกตามกฏของธรรมชาติ แล้วเราก็จะได้รับผลตามที่เราต้องการ”

พุทธทาสภิกขุ

ที่มา : ธรรมบรรยายชุด มหาวิทยาลัยต่อหางสุนัข ๑๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๖ หัวข้อเรื่อง “ตัดต้นเหตุทันเวลา” บรรยายเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๓ ณ ลานหินโค้ง สวนโมกข์ จากหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ เล่มชื่อว่า “ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข” ( ระดับมหาวิทยาลัย ) หน้า ๒๐๐-๒๐๑

เครดิตแหล่งข้อมูล : ธรรมะเพื่อทางพ้นทุกข์ โดย ท. ส. ปัญญาวุฑโฒ

📌