เข้าวัดทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา

2442
views
บุญตักบาตรวันอาทิตย์

นครศรีธรรมราช “นครแห่งอารยธรรม” มีโอกาส มาเที่ยวเมืองนครฯ  มานอนเมืองนครฯ อยู่เมืองนครฯ กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ ร่วมพิธีตักบาตรวันอาทิตย์ ณ ถนนสายวัฒนธรรมหน้าวัดพระหาธาตุ วรมหาวิหาร  ทุกเช้าวันอาทิตย์ ๖ โมงเช้าเป็นต้นไป

ตักบาตรวันอาทิตย์ ณ ถนนสายวัฒนธรรมหน้าวัดพระหาธาตุ วรมหาวิหาร

วัด เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติที่มีอิทธิพลฝังลึกในวิถีชีวิตไทยมาช้านาน นอกจากเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ยังเป็นศูนย์กลางชุมชน วัฒนธรรม เป็นที่สงเคราะห์ ที่พึ่งทางใจ ที่พักผ่อนหย่อนใจ การไปวัดจึงเป็นวิถีดั้งเดิมของคนไทย

เข้าวัดทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์

การให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นวิถีชาวพุทธ เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ เพื่อน้อมนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม สมกับคำว่าศีลธรรมกลับมาโลกาจะสงบร่มเย็น และเป็นการขยายกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไปอย่างกว้างขวาง

เมื่อก่อนคนไทยเข้าวัดทุกวันพระ ปัจจุบันก็เข้าแต่ไม่ทั่วถึงคือเฉพาะบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงวัยที่เกษียณ เหมือนคนแก่มาช่วยผดุงพระพุทธศาสนาไว้ อีกมุมหนึ่งคือมาช่วยพระปลงสังเวส และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนวันหยุดเป็นเสาร์อาทิตย์ ซึ่งถือเป็นวันพักผ่อน แต่มาดูแล้วได้แต่พักไม่มีผ่อน คนเลยเครียด

เข้าวัดปฏิบัติธรรม

การเข้าวัดปฏิบัติธรรมสามารถทำได้ทุกวันตามแต่สะดวก แต่วันอาทิตย์เป็นวันหยุดพุทธศาสนิกทุกคนจะได้ถือโอกาสพักผ่อน พร้อมๆกับได้ความร่มเย็นจากการปฏิบัติธรรมทั้งครอบครัว