เจ้าหน้าที่สรุป ผลตรวจโควิดสหฟาร์ม เจอคนงานติดเชื้อ 3,177 ราย เร่งตรวจ 3 หมู่บ้าน

3250
views

จ.เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่สรุปยอดการสุ่มตรวจโควิดคนงานของบริษัทในเครือสหฟาร์ม ใน จ.เพชรบูรณ์ พบคนงานติดเชื้อมากกว่า 3,000 คน ด้านทีมสอบสวนโรคเร่งหาผู้ป่วยเพิ่มเติมใน 3 หมู่บ้านใกล้เคียง

จากกรณีตรวจพบว่ามีแรงงานต่างชาติซึ่งเป็นคนงานของบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออก แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 บ้านลำตะคล้อ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

และเป็นสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามากที่สุดใน จ.เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้สั่งให้ปิดโรงงานพร้อมทั้งตรวจหาเชื้อเชิงรุกจากลูกจ้างทั้งหมดที่มีกว่า 6,500 โดยได้เริ่มดำเนินการตรวจมาตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.2564 เป็นต้นมานั้น

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 24 ก.ค.2564 ได้มีการสรุปยอดการสุ่มตรวจ Antigen test kids โดยมีแรงงานมาลงทะเบียนทั้งหมด 6,587 ราย เป็นแรงงานไทย 2,503 ราย แรงงานต่างด้าว 4,084 ราย ผลปรากฏว่าผล Negative หรือผลลบ (ไม่ติดเชื้อ) จำนวนทั้งสิ้น 3,410 ราย โดยเป็นแรงงานไทย 2,131 ราย ต่างด้าว 1,279 ราย และผล Positive หรือผลบวก (ติดเชื้อ) ทั้งสิ้น 3,177 ราย โดยเป็นแรงงานไทย 372 ราย แรงงานต่างด้าว 2,2805 ราย

ทั้งนี้ ทีมสอบสวนโรคอำเภอบึงสามพัน ได้ออกดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชนรอบบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 3 หมู่บ้าน สรุปสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงในชุมชน จำนวน 115 ราย พบผู้ติดเชื้อ (ผลบวก) 19 ราย และจะเร่งดำเนินการสุ่มตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมให้ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่รอบ โดยเร็วเพื่อป้องกันและลดอัตราการแพร่ระบาดลง

พร้อมทั้งอำเภอบึงสามพัน ได้เตรียมการวางแผนการฉีดวัคซีนโดยเร่งด่วนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจเป็นลบในพื้นที่รอบโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงและลดอัตราผู้เสียชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รอบบริษัทด้วย

นอกจากนั้นหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) จำนวน 7 จุด

ให้เข้มงวดการปฏิบัติและจำกัดเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดไม่ให้มีคนเข้าออกพื้นที่พื้นที่โดยรอบ บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน หรือ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป

บทความต้นฉบับ

สรุปผลตรวจโควิดสหฟาร์ม เจอคนงานติดเชื้อ 3,177 ราย เร่งตรวจ 3 หมู่บ้าน