พ่อท่านล้อม ขันติโก วัดมณีประสิทธิ์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

5735
views
พ่อท่านล้อม ขันติโก

พระครูพิทักษ์วรกิจ ขนุติโก (ล้อม ฤทธิภักดี) เกิดเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๔๘๖ อุปสมบทเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๔๙๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดมณีประสิทธิ์ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๙ ถึงปัจจุบัน

พ่อท่านล้อม วัดมณีประสิทธิ์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วัดมณีประสิทธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ่อท่านล้อม วัดมณีประสิทธิ์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

พ่อท่านล้อม ขันติโก

 พ่อท่านล้อม ขันติโก