พ่อท่านบุญให้ ปทุโม พระเกจิดังเมืองคอน

10382
views
พ่อท่านบุญให้ ปทุโม

พระครูพิศาลวิหารวัตร หรือ พ่อท่านบุญให้ ปทุโม เจ้าอาวาสวัดท่าม่วง ตำบลปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช แถมท่านยังเป็น เจ้าคณะตำบลปากพูน ที่คลองเพศสมณะ ด้วยความสมถะ คือซ้อนมอเตอร์ไซด์ รับกิจนิมนต์ แต่ถ้าไม่มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์มารับ ท่านก็เดินไปกิจนิมนต์ที่รับไว้ ท่านนั้นเป็นพระที่บำเพ็ญเพียร ตั้งมั่นอยู่ ในสมณธรรม อย่างเคร่งครัด มีวัตรปฏิบัติเรียบง่าย ปฏิปทา งดงาม เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ของผู้ได้พบเห็น เป็นที่นับถือศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราช เป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่า ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อีกรูปหนึ่ง และได้รับการยกย่องว่า เป็นพระเกจิอาจารย์ ระดับแนวหน้า ในยุคปัจจุบัน

พ่อท่านบุญให้ ปทุโม

พ่อท่านบุญให้ ปทุโม ท่านเกิดในสกุล สุขขนาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ณ หมู่บ้านบางทองคำ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โยมบิดา ชื่อ นายสงฆ์ โยมมารดา ชื่อ นางทองนวล สุขขนาน ท่านมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน ๙ คน ท่านเป็นคนที่ ๖ในช่วงวัยเยาว์ ท่านมีอุปนิสัยเรียบร้อย เป็นเด็กดี ไม่ชอบเที่ยวเตร่ ตั้งแต่เริ่มเข้าวัยรุ่นมีความประพฤติเรียบร้อย จิตใจฝักใฝ่ สนใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เป็นคนขยันขันแข็ง มีจิตใจเมตตากรุณามาตั้งแต่วัยเยาว์ แม้กระทั่งวัวควายที่เลี้ยงไว้ไถนา ท่านให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จะคอยตัดหญ้าให้กินมาโดยตลอด

พ่อท่านบุญให้ ปทุโม

จนกระทั่ง ท่านอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบท ทดแทนคุณบิดามารดาบุพการี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๑ ณ วัดพระหอม ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช มีพระธรรมปาลาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดฝาก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านได้รับฉายาว่า ปทุโม มีความหมายว่า ดอกบัว เมื่อได้อุปสมบทแล้ว ท่านได้มุ่งมั่นศึกษา พระปริยัติธรรม รวมทั้งได้ศึกษาร่ำเรียนสรรพวิชา จากพระครูทักษิณธรรมสาร วัดพระหอม ตลอดเวลา ๓ พรรษา ท่านได้คอยปรนนิบัติรับใช้พระครู ทักษิณธรรมสาร ซึ่งเป็นลูกศิษย์พ่อท่านจับ วัดท่าลิพง อย่างใกล้ชิด

พ่อท่านบุญให้ ปทุโม

ได้รับเมตตา ถ่ายทอดสรรพวิชาคาถาอาคมต่างๆ ให้อย่างครบถ้วน ไม่มีปิดบังพ่อท่านได้หมั่นฝึกฝนทบทวนปฏิบัติวิทยาคมต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดมา จนเชี่ยวชาญ เกิดผลานิสงส์ เป็นสมาธิอย่างน่าอัศจรรย์ สรรพวิทยาคม ที่ได้ร่ำเรียนจาก พระครูทักษิณธรรมสาร แห่งวัดพระหอม เป็นวิชาสายเดียวกับพ่อท่านเอื้อม แห่งวัดบางเนียน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔ ท่านได้เดินทางมายังภาคกลาง แถบเมืองหลวง ได้อยู่จำพรรษาที่ วัดเขมาภิรตาราม อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา ๑๓ พรรษา

พ่อท่านบุญให้ ปทุโม

หลังจากนั้น ท่านอาจารย์ก็ให้พ่อท่านบุญให้ เป็นเจ้าอาวาส วัดท่าบันเทิงธรรม เขตบางกอกน้อย ซึ่งที่นั้นท่านได้บูรณะซ่อมแซมกุฏิ สร้างศาลา โรงธรรม เสนาสนะต่างๆ ถึง ๓ พรรษากระทั่งปี พ.ศ.๒๕๐๘ ท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระหอม เป็นเวลา ๑ พรรษา ก่อนย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดท่ามะเดื่อ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เป็นเวลา ๖ พรรษา ณ ที่แห่งนี้เอง ที่พ่อท่านได้มีโอกาสศึกษาวิชาต่างๆ กับพระอาจารย์สำนักเขาอ้อหลายๆ ท่าน เช่น พระสมุห์สงฆ์ วัดตะโหมด, พระครูกาชาด วัดดอนศาลา, พ่อท่านนำ, พ่อท่านทอง เป็นต้นจวบจนปี พ.ศ.๒๕๑๓

พ่อท่านบุญให้ ปทุโม วัดท่าม่วง

พ่อท่านบุญให้ ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าม่วง ซึ่งในตอนที่ท่าน เข้ามาอยู่ใหม่ๆนั้น มีเพียงพระหลวงตาอายุ ๘๐ ปี อยู่เพียงรูปเดียว และเป็นวัดที่มีสภาพ ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก มีเพียงโบสถ์เก่าๆ ที่คร่ำคร่า กับกุฏิผุๆพังเท่านั้นด้วยความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยว ในปีต่อมา พ่อท่านบุญให้ ก็สามารถชักชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมวัด เปลี่ยนเสาโบสถ์ใหม่ เปลี่ยนหลังคาและสร้างผนังโบสถ์

พ่อท่านบุญให้ ปทุโม วัดท่าม่วง

พร้อมกันนี้ ยังเป็นองค์อุปถัมภ์ ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ของโรงเรียนวัดท่าม่วง ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ และสร้างหอระฆัง พ.ศ.๒๕๑๕ สร้างเมรุ พ.ศ.๒๕๑๗ สร้างกุฏิและศาลาการเปรียญ และในปีพ.ศ.๒๕๒๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลปากพูนพ่อท่านบุญให้ ปทุโม เป็นพระที่บำเพ็ญเพียรตั้งมั่นอยู่ในสมณธรรมอย่างเคร่งครัด มีวัตรปฏิบัติ เรียบง่าย ปฏิปทางดงาม เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ได้พบเห็น เป็นสวนใหญ่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่ยอมรับและศรัทธาขอเป็นลูกศิษย์ซึ่งมีทั้ง ข้าราชการทหาร ตำรวจ ประชาชนพลเรือน ล้วนเคารพศรัทธาในท่าน และเคยมีลูกศิษย์ของท่านที่เป็นทหารกล้า ของกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต่างล้วนเคยเข้ากราบนมัสการพ่อท่าน

พ่อท่านบุญให้ ปทุโม วัดท่าม่วง

บุญให้ และท่านได้มอบ ตะกรุดให้พกติดตัวไปปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทหารหาญรายหลายต่อหลายราย ต่างมีประสบการณ์ แคล้วคลาดกันมาหลายหน จนเป็นที่เลื่องลือว่า ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งวิทยาคม ด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด ผู้ที่มีวัตถุมงคลของท่านไว้บูชา จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การ งาน ด้านค้าขาย และโชคลาภ ผู้ที่ได้บูชาพระเครื่องของพ่อท่านบุญให้ไป ต่างร่ำลือในเรื่องพุทธคุณในด้าน คงกระพันชาตรี เมตตา ค้าขาย โชคลาภ กันอยู่เนืองๆ

พ่อท่านบุญให้ ปทุโม วัดท่าม่วง

พ่อท่านบุญให้ เป็นพระเกจิอาจารย์อาวุโสของเมืองนครศรีธรรมราช ได้สืบทอดวิชาและวัตรปฏิบัติตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเอาไว้ได้ เป็นอย่างดี เป็นที่เจริญศรัทธาของสาธุชนโดยทั่วไปพ่อท่านบุญให้ ได้นำวิชาความรู้ด้านวิทยาคม เป็นกุศโลบายสำคัญ ในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้ประชาชนทั่วไป ได้ยึดหลักธรรมคำสอนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเป็นวิถีสำคัญในการประพฤติ ปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมะได้อย่างง่ายดาย

 วัดท่าม่วง

ปัจจุบันการเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อบุญให้ ที่วัดท่าม่วง มีความสะดวกสบาย เนื่องจากวัดท่าม่วงตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง เส้นทางคมนาคมสะดวกโดยการที่ได้ไปกราบไหว้พระดี เปี่ยมด้วยเมตตาถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งในปัจจุบัน (๒๕๖๖) พ่อท่านบุญให้ สิริอายุ ๙๕ ปี พรรษาที่ ๗๕ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าม่วง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช