อสส. ยันไม่มีหน่วยงานใดส่งร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน Moderna ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจแต่อย่างใด

600
views

สำนักงานอัยการสูงสุด ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงกระแสข่าว สัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นาติดขัดรอการพิจารณานั้น ยืนยันว่า ไม่มีมูลความจริง เพราะไม่เคยมีหน่วยงานใด หรือองค์กรใด ส่งร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) มาให้พิจารณาตรวจร่างแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ และเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอันดับแรก

บทความต้นฉบับ

อสส.ยันไม่เคยมีหน่วยงานใดส่งร่างสัญญาซื้อโมเดอร์นาให้พิจารณา

📌