‘ราชาเทวะ’ อนุมัติงบ 68.4 ล้าน ตั้งเสาไฟกินรีเพิ่มอีก 720 ต้น

805
views

นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เปิดเผยถึงมติที่ ประชุมสภา อบต.ราชาเทวะ สมัยสามัญ วาระสำคัญคือการพิจารณา ของบสะสม จ่ายขาด เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประติมากรรมเสาไฟกินนระบบโซลาร์เซลล์ เพิ่มอีก 68.4 ล้านบาท เพื่อติดตั้งอีก 720 ต้น รวม 11 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 15 หมู่บ้านในตำบลราชาเทวะ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ งบประมาณดังกล่าว จากจำนวนผู้เข้าประชุม 25 คน (ขาด 4 คน )

เห็นชอบ 15 คน
ไม่เห็นชอบ 5 คน
งดออกเสียง 4 คน

การประชุมครั้งนี้มี นายประสิทธิ์ นกขมิ้น ประธานสภา อบต.ราชาเทวะ เป็นประธานการประชุม

นายกฯ อบต.ราชาเทวะ ยืนยันว่า ไม่สามารถบังคับให้ใครลงมติได้ เป็นเสียงข้างมากในที่ประชุมสภา และเกิดจากความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการเสาไฟส่องสว่าง หลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด คือ 1.คณะกรรมการกำหนดทีโออาร์ คือ รูปแบบของโครงการ 2.คณะกรรมการคุมการยื่นซองประมูล ผ่านระบบ E – bidding 3.คณะกรรมการตรวจรับหลังติดตั้ง

นอกจากนี้ นายก อบต.ราชาเทวะ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการใช้งบ 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประจำปี 600 ล้านบาท ที่ใช้ด้านการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคด้านอื่น ส่วนงบสะสมกว่า 600 ล้านบาท ถูกนำมาใช้เพื่อติดตั้งเสาไฟกินรี

ส่วนกรณีที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไม นำเสาไฟกินรี ไปติดตั้งในป่ารกร้างและทางลูกรัง บางพื้นที่ เป็นทางตัน รวมถึงระยะห่างแต่ละต้นถี่กันเกิน ไม่ได้มาตรฐานตามที่หลายคนตั้งข้อสงสัย เป็นเพราะ อบต.ราชาเทวะ ไม่ได้ต้องการแค่ติดตั้งเพื่อความสว่างเป็นอย่างเดียว แต่ต้องการทำให้เกิดความสวยงาม

เนื่องจาก พื้นที่ อบต.ราชาเทวะ เป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูสู่ประเทศไทย จึงต้องการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ พร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหลังจากที่มีองค์กรอิสระ ทั้ง สตง. ปปป. และ ปปช. ลงพื้นที่ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการประติมากรรมเสาไฟกินรี ระบบโซลาร์เซลล์.

บทความต้นฉบับ

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร