เข้าภูเก็ต “ยกเลิกกักตัว” ตั้งแต่ 1 ก.ค. นี้ ต้องฉีดวัคซีนครบโดส-ตรวจหาเชื้อโควิดเท่านั้น

741
views

ภูเก็ตคุมเข้ม คนเข้าเกาะทุกช่องทาง หลัง 1 ก.ค. นี้ เข้าภูเก็ตได้ ต้องฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม หรือ AZ 1 เข็มเป็นเวลา 14 วัน หรือแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR หรือด้วยวิธี Antigen Test เท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามมาตรการ จะไม่อนุญาตให้เข้าเกาะภูเก็ตเด็ด (มติที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 40/2564)

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (21 มิ.ย.) นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 40 / 2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา ร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดมาตรการการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตและมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเดินทางเข้ามาของคนไทยจากต่างจังหวัดและคนต่างชาติที่พำนักประเทศไทย

โดยกำหนดให้ผู้เดินทางเข้าภูเก็ต ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าจังหวัดภูเก็ตจะต้องต้องเป็นผู้ที่

1.ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด- 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือ ได้รับวัคซีนชนิดเอสต้าเชเนก้าร์ จำนวน 1 เข็ม ครบ 14 วัน

2.เป็นผู้ที่หายป่วยจากอาการป่วยด้วยโรคโควิดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน

3.หากไม่ได้รับวัคซีนตามที่กำหนด จะต้องการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน

4.ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนโดยยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

5.ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง ตามมาตรการควบคุมโรค หากพบอาการป่วยหรือสงสัยว่ามีอาการให้ไปพบแพทย์

นอกจากนี้ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ ที่มีเชื้อกลายพันธุ์ มาจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้จะมีฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อแล้วจะต้องเข้ารับการกักตัวที่ LQ หรือ ALQ เป็นเวลา 14 วัน

หลักเกณฑ์ดังกล่าวดัง จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดรับกับแผน “ภูเก็ตเซนด์บ็อกซ์” เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเริ่มวันที่ 1 ก.ค. 2564

เครดิตแหล่งข้อมูล : Phuket Hotnews

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร