สุดยอดคาถาแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย ผู้ใดสวดบูชาจะได้มาซึ่งเงินทองโชคลาภอย่างเหลือเชื่อ!!

9795
views
สุดยอดคาถาแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย

#พระคาถาฉิมพลี #สุดยอดคาถาที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน  จะเลี้ยงตัวรอด เงินทองมีใช้ไม่ขาดมือ ถ้าปฎิบัติเป็นกรรมฐานทำให้เข้าถึงฌานแล้ว จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เงินทองจะหลั่งไหลมาเอง สวดให้ได้ ๑๐๘ คาบ เช้า-เย็น หรือตามกำลังวัน และดำรงมั่นอยู่ในศีล ในธรรม หมั่นเจริญภาวนา สมาธิ #จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ จะหลุดพ้นจากกองหนี้ กองทุกข์ รอดจากยุคเค็ญนี้ โรคร้ายต่างๆ เคราะห์กรรมร้ายต่างๆ จะคลี่คลายลงได้จริงๆ

แม่ชีบุญเรือน

..ลองทำดู ลองสวดดู ทำดีมีแต่ได้ ท่านทำเองท่านก็ได้ด้วยตัวท่านเอง….

นะชาลีติ ฉิมพาลี จะ มหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม ฯ.

พระคาถาพระฉิม

พระคาถานี้คุณแม่บุญเรือนได้จากสมาธิเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ท่านให้สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาพระสิวลีมหาเถระหรือพระฉิมพลีจะเป็นมหาลาภ มหาโชค มหาโภคทรัพย์อย่างยิ่ง

กำลังวันมีดังนี้ วันอาทิตย์ ๖ วันจันทร์ ๑๕ วันอังคาร ๘ วันพุธ ๑๗ วันพฤหัสบดี ๑๙ วันศุกร์ ๒๑ และวันเสาร์ ๑๐