ทําไมถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน แทนคุณหรือทวงคืน

3475
views
แทนคุณหรือทวงคืน

พ่อ แม่ หลายคนอาจเคยสงสัย ทำไมคนนี้ คนนั้นถึงเกิดมาเป็นลูกของฉัน เมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผลเป็นส่วนประกอบ ถ้าพูดกันตามหลักวิทยาศาสตร์ เราทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าเกิดจากความรัก แต่งงาน และจึงมีเจ้าตัวน้อย เช่นเดียวกับในหลักทางพระพุทธศาสนาเราเกิดมาผูกพันกันด้วยเวรกรรม หรือ “ทำกรรมร่วมกันมา” กรรมและเวรอันนั้นแหละก็จะส่งผลให้เกิดมาพบกันในชาตินี้และชาติต่อไป แต่จะทุกชาติหรือไม่ ก็แล้วแต่กรรมเวรที่จะก่อใหม่ร่วมกันอีกหรือไม่

พ่อแม่ลูก

กรรมเท่านั้นที่จะส่งผลให้มาพบกันในชาตินี้ แม้เวรที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผูกกันไว้ หรือผูกไว้ทั้งสองฝ่าย ก็เป็นเหตุส่งให้มา พบกันในชาตินี้ได้เหมือนกัน กฎแห่งกรรมที่ทำให้ พ่อแม่ลูกผูกพัน และมาพบกันเพื่อชดใช้เวรกรรมต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่วก็ตาม เวรกรรมได้ลิขิตเอาไว้แล้วในชาติก่อน ให้แง่คิดในการดำรงชีวิต และการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เป็นคนดี

ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

๑. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

ด้วยผลบุญที่เราทำร่วมกันมาในอดีต ด้วยบุญคุณที่มีต่อกัน เราเรียกเด็กๆ เหล่านี้ว่า “ลูกกตัญญู” เขาเกิดมาเพื่อทดแทนบุญคุณ เป็นเด็กดี ฉลาด เชื่อฟัง เขาเหล่านี้ไม่มีทาง จะทำอะไรเสียหาย ให้พ่อแม่ต้องกลัดกลุ้มกังวลใจ

ลูกน้อย

๒. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อล้างแค้นพ่อแม่

ด้วยกรรมที่สร้างกันมา จึงเป็นลูกล้างผลาญ ทำให้ครอบครัวล่มสลาย เราเรียกเด็กเหล่านี้ว่า “ลูกทรพี” เกิดมาเพื่อล้างแค้น เมื่อเขาเกิดมาแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือการให้อภัย ดังนั้น อย่าได้ผูกเวรไว้กับเขา เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ภายนอก ยังพอป้องกันได้ แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้านในตระกูลแล้ว อย่าทำร้ายใคร อย่าฆ่าแกงกัน เพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวตายเช่นกัน

ลูกน้อย

๓. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อทวงหนี้พ่อแม่

ชาติก่อนพ่อแม่เป็นหนี้ไว้ไม่ใช้คืน ชาตินี้เขาจึงเกิดมาเพื่อทวงหนี้ ถ้าพ่อแม่เป็นหนี้น้อย ลูกน้อยเกิดมาแค่ไม่กี่ปีเขาก็ตาย ต่อให้พ่อแม่รักลูกมากแค่ไหน เขาก็ไปเมื่อหนี้หมด เขาก็ไป ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหน เขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณ หากเป็นหนี้เขาเยอะ เลี้ยง จนเติบใหญ่ จบมหาวิทยาลัย เรียนจบวันนั้น ก็ตายวันนั้น เขาไม่อยู่รับใช้เรา เพราะมาทวงหนี้ หนี้หมดก็จากไป

ใช้หนี้พ่อแม่

๔. ลูกน้อยเกิดมาเพื่อใช้หนี้พ่อแม่

เขาเป็นหนี้พ่อแม่ไว้ ไม่ได้ใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาต้องทำงานเหน็ดเหนื่อย หาเงินเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ หากเป็นหนี้มากก็จะเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นหนี้น้อยก็เลี้ยงตามอัตภาพ เหมือนที่เราเคยพบเห็น เลี้ยงพ่อแม่ประหนึ่งคนรับใช้ในบ้าน เพราะอะไร เพราะมาใช้หนี้กรรม

ลูกประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่ แต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กาย ไม่หล่อเลี้ยงจิตใจ เลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพ และความกตัญญู ซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมา เพื่อทดแทนคุณ ประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกาย ยังหล่อเลี้ยงจิตใจบุพการี ด้วย

หลักธรรมในข้อนี้ มิใช่เพียงแค่ลูกหลาน ยังรวมทั้งญาติพี่น้อง และคนรอบข้าง ทั้งหลาย ที่เราได้รู้จัก และเคยได้อยู่ร่วมกันมา หากแต่เป็นเพราะกรรมที่ก่อกันมาหนักหนาหรือเบาบางเท่านั้นเอง

#ร่วมแชร์เป็นธรรมทาน ผู้ให้ธรรมทาน จึงชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้ง ในมรรคผลเข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพาน #สาธุ