เข้า จ.ภูเก็ต ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม-มีผลตรวจโควิด เริ่ม 1 มิ.ย.64

835
views

กพท. ย้ำ ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส หรือ ต้องมีผลตรวจโควิดไม่เกิน 7 วัน มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายนนี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ออกประกาศแจ้งคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้โดยสารสายการบิน ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือ ครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือ ได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือ ผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ วิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

ผู้ใดที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด จะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน ทั้งนี้ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการยกเว้น

2. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

3. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัด

4. สังเกตติดตามอาการตนเอง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

กพท. ขอให้ผู้โดยสาร ตรวจสอบประกาศของจังหวัดปลายทาง ก่อนการเดินทาง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางได้ถูกต้อง และมีความสะดวกในการเดินทาง

บทความต้นฉบับ

เริ่ม 1 มิ.ย.64 เข้าภูเก็ตต้องฉีดวัคซีนครบโดส

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร