กรมอนามัย ระดมศูนย์อนามัยทั่วประเทศ จัดพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งเป้า 500 คน/วัน

542
views

สธ.เร่งประสานศูนย์อนามัยทั่วประเทศ จัดพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ตั้งเป้าศูนย์ละ 500 คนต่อวัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยที่รุนแรงมากขึ้น กรมอนามัยได้เร่งระดมศูนย์อนามัยทั่วประเทศ ช่วยสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิดในกลุ่มคนไทย โดยตั้งเป้าให้แต่ละศูนย์สามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 500 คน

พร้อมดำเนินการเชิงรุกเข้าไปในสถานประกอบการต่าง ๆ และในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนได้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยใช้ทีมแพทย์และรถโมบายเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ที่ผ่านมามีศูนย์อนามัยที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 9 อุบลราชธานี และศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยให้บริการฉีดไปแล้วทั้งสิ้น 2,100 คน

อย่างไรก็ดี การเร่งฉีดวัคซีนในคนไทยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นไปตามนโยบายของ สธ. ที่ต้องการให้คนไทยได้รับวัคซีนโควิดครอบคลุมทั้งประเภท โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม ต้องระดมฉีดให้ได้ 70% ของจำนวนประชากร

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน โดย สธ.ยังคงเดินหน้ากระจายวัคซีนแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในกลุ่มเสี่ยง

ระยะที่ 2 ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคไตเรื้อรัง, โรคมะเร็งทุกชนิด, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย BMI มากกว่า 30 หรือมีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป

ระยะที่ 3 ฉีดให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี เริ่มลงทะเบียน 31 พ.ค.นี้

บทความต้นฉบับ

สธ. ระดมศูนย์อนามัยทั่วประเทศช่วยฉีดวัคซีนโควิด 500 คนต่อวัน

📌