ศรชล.3 แถลงข่าวเก็บกู้ ‘ถังเชื้อเพลิงจรวด’ ในทะเลภูเก็ต ได้แล้ว พร้อมนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์อวกาศของ GISTDA

874
views

ภูเก็ต – ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 3 แถลงข่าวภายหลังจากทีมผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับ ศรชล.ภาค 3 และ ทรภ.3 ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ชิ้นส่วนถังเชื้อเพลิงของจรวดหรือกระสวยที่ใช้ส่งไปยังอวกาศ แล้วจะถูกสลัดทิ้งออกเป็นช่วงในการส่งขึ้น จนแล้วเสร็จอย่างเรียบร้อยในวันนี้

สืบเนื่องจากศรชล.ภาค 3 ได้รับแจ้งจาก ศรชล.จังหวัดภูเก็ต ว่าชาวประมงพื้นบ้านพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายวัตถุระเบิดบริเวณ เกาะแอล จว.ภูเก็ต นั้น พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผอ.ศรชล.ภาค 3/ผบ.ทรภ.3 สั่งการให้บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ จนท. EOD, ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ชปพ.), หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะภูเก็ต (นรภ.ทร.), และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวฯ ร่วมกับ หมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล. ภาค 3 และชาวบ้านที่แจ้งเหตุในวันที่ 1 พ.ค. โดยในเบื้องต้น จนท. EOD ได้ตรวจสอบและยืนยันว่าไม่ใช่วัตถุระเบิด และไม่มีสารพิษ ได้ดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งกับทาง กรมสรรพาวุธทหารเรือ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับกลับมาคือ น่าจะเป็นชิ้นส่วนของกระสวยหรือจรวดอวกาศ

ต่อมา ศรชล.ภาค 3 จึงได้ประสานงานกับสถาบันวิจัยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GITSDA) ตรวจสอบภาพถ่ายอีกครั้ง ผลที่ได้รับตรงกันคือ ทั้งสองหน่วยงาน ยืนยันว่า วัตถุดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนของถังเชื้อเพลิงของจรวดหรือกระสวยที่ใช้ส่งไปยังอวกาศ แล้วจะถูกสลัดทิ้งออกเป็นช่วงในการส่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดทางผู้เชี่ยวชาญของ GISTDA จะตรวจสอบต่อไป

หลังจากนั้นใน วันที่ 12 พ.ค.ทาง ศรชล.ภาค 3 จึงทำหนังสือขอให้ทาง GISTDA ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมวางแผนการเก็บกู้ ร่วมกับ ศรชล.ภาค 3 และ ทรภ.3 ในช่วงระหว่าง 16-18 พ.ค. ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันนี้

พล.ร.ท.เชิงชาย กล่าวว่า จากการตรวจสอบโดยละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญของ GISTDA และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในเรื่องของสารไฮดราซีนที่เป็นเชื้อเพลิงที่บรรจุในถังน่าจะถูกใช้งานจนหมดเรียบร้อย ประกอบกับการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบจุดที่พบ สภาพแวดล้อมทางทะเลปกติมีสัตว์น้ำ ปะการัง หอยเม่น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่ทำให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดังกล่าว ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามในการเก็บกู้ฯ จนท.ชุดเก็บกู้ได้ใช้ความระมัดระวังและป้องกันอย่างเต็มที่ ทั้งทีมเก็บกู้และยุทโธปกรณ์ที่ใช้มีความปลอดภัย ขอยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมด ศรชล.ภาค ๓ ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยประชาชน เจ้าหน้าที่ และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่เป็นอันดับแรก


สำหรับการดำเนินการต่อไป หลังจากตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญโดยละเอียด ศรชล.ภาค 3 จะทำการส่งมอบวัตถุดังกล่าวฯ นี้ให้กับ GISTDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศของประเทศไทยในอนาคต หลังจากนั้นจะนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์อวกาศของ GISTDA เพื่อให้ประชาชนได้ชมต่อไป

เครดิตแหล่งข้อมูล : khaophuket.com

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร