สวดมนต์เป็นนิจ ชีวิตดีขึ้น เป็นคนมีความสุขจนอัศจรรย์ใจ!

3602
views
สวดมนต์เพลิกชีวิต

การสวดมนต์ เป็นกุศโลบายที่จะทำให้จิตมีสติและตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่กับบทมนต์ที่สวด จึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาจิตให้มีสติขั้นต้นในรูปแบบของสมถภาวนา เพราะเวลาเราสวดมนต์ทำให้ตามอง ปากอ่าน หูฟัง ทำให้เกิดสมาธิ สมาธิก่อให้เกิดซึ่งปัญญา ปัญญาจะนำพาชีวิตของเราให้ไปได้อย่างราบรื่น

ในทางวิทยาศาสตร์ เวลาที่เราเปล่งเสียงสวดมนต์ เสียงซึ่งเป็นสัมมาวาจาและเป็นกุศลนี้ จะทำให้น้ำในตัวเราเรียงโมเลกุล เป็นน้ำที่มีผลึกใส ผิวเราจะใส ใจสว่าง เรียกได้ว่า ผิวเปล่งปลั่ง เพราะเป็นความงามที่ออกมาจากใจ ยิ่งถ้ามีความเข้าใจในบทสวดมนต์นั้นๆ ด้วย ก็จะยิ่งเป็นการสร้างปัญญาให้แก่ตัวผู้สวดด้วย

สวดมนต์เป็นนิจ ชีวิตดีขึ้น

นอกจากทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ว การสวดมนต์ยังมีผลดีต่อสุขภาพด้วย เพราะเมื่อเจริญสติแล้วสมาธิย่อมเกิด และเมื่อสมาธิเกิดจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิ ทำให้การปรุงแต่งของจิตเป็นอารมณ์ลดน้อยลง และส่งผลให้พลังงานของร่างกายเพิ่มมากขึ้น ความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงลดลงเป็นธรรมดา และมีสุขภาพร่างกายดีเป็นผล ตลอดทั้งผู้ที่มีรัตนตรัยเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งของชีวิต

สำหรับเรื่องภาษาของบทมนต์ที่ใช้นั้น จะใช้ภาษาอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ ยิ่งรู้ความหมายของบทมนต์ที่สวดด้วยยิ่งดี เพราะเท่ากับเป็นการเจริญปัญญาให้ถูกตรงได้ในอีกทางหนึ่งด้วย หากบุญเก่าส่งผลถึงพร้อม สามารถทำให้บรรลุธรรมขณะที่กำลังสวดมนต์เลยก็ได้

สวดมนต์เป็นนิจ ชีวิตดีขึ้น

การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมสร้างบารมี สะสมบุญไว้เยอะๆ   แล้วมีเรื่องแย่ๆ เข้ามา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (พระธรรมสิงหบุราจารย์) วัดอัมพวัน บอกว่าก็ดีนะ  นั่นเเปลว่า เราได้ชดใช้กรรมให้เขาเเล้ว เมื่อบารมีเราพอ เจ้ากรรมนายเวรจะมาทวงเรา ถือว่าเราชดใช้กรรมให้เขา มันก็เหมือนกับการไปยืมเงินคนนั้นเเหละ เจ้าหนี้มาทวงตังค์เราไม่มีให้ เขาก็ไม่รู้จะทวงยังไง เพราะทวงไปก็ไม่มีให้หรอก พอวันนึง เราเกิดถูกหวยขึ้นมา หรือมีเงินขึ้นมา พอเจ้าหนี้รู้ ว่าเรามีเงิน เขาก็มาทวงเงินเรา ที่ไปยืมเขา เราก็ต้องคืนส่วนนั้นให้เขา เจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ต่างกัน

สวดมนต์

การสวดมนต์ เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน สวดมนต์จนกลายเป็นกิจวัตร ชีวิตจะเปลี่ยนไปดีขึ้นๆ เป็นคนมีความสุขจนอัศจรรย์ใจ! เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่สวดมนต์เป็นประจำ จะรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครบอก เป็นปัจจังตัง

ธรรมทาน

#ร่วมแชร์เป็นธรรมทาน ผู้ให้ธรรมทาน จึงชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้ง ในมรรคผลเข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพาน