‘พระคุณของพระพุทธเจ้า’ บท ‘สุคะโต’ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

970
views

“สุคะโต” ท่านไปดี ละโลกนี้แล้วไปสู่ปรโลกไม่ใช่ไปเพียงสวรรค์ชั้นฟ้าเท่านั้น ไม่ใช่ไปพรหมโลก..“นิพพาน” เลย ดับเลย ไปดีจริงๆ พวกเราไปเพียง “สุคติ” ก็นับว่าดีอยู่แล้ว แต่พระพุทธเจ้ายังดีกว่านั้นอีก

“สุคะโต” ไปดี..มาโลกนี้ก็มาทำประโยชน์ให้แก่โลกถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกพวกเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนของพระองค์หรือพวกเราก็พากันมืดมน นี่รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ รู้จักคิดพิจารณา เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ทั้งหลายนี่ก็ล้วนแล้วแต่พระองค์เสด็จมาทั้งนั้นล่ะ ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาโปรดอะไรก็แล้วเท่านั้นล่ะพวกเราไม่เห็นหรอกของพวกนี้อันนี้คือท่านมาดี มาทำประโยชน์ให้แก่โลก

ไม่ใช่แต่เฉพาะพวกเรานะ ใครๆ ก็ตามเถอะเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วมาได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นคนมี “แสงสว่าง” ปรากฏขึ้นในจิตในใจ จึงว่า “ท่านมาดี”คนเราถ้าหากคนใดมีวิชชา คือ ถึงพร้อมด้วยความรู้ความฉลาดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็เป็น “สุคะโต” ได้เหมือนกันถ้าคนใดไปที่ไหนไปอาละวาดทุ่มเถียงเขาไปทะเลาะเบาะแว้งคนโน้นคนนี้และอิจฉาริษยาลักฉ้อโกงขโมย อันนั้นไม่ใช่ “สุคะโต” ซะแล้ว เป็น “ทุคะโต”ไปที่ไหนเขาก็เหยียดหยามดูถูกสาปแช่งทุกประการเขาไม่ยินดีพอใจ ไปอยู่แล้วเขาก็เบื่อหน่ายหนีแล้วเขาเหยียดหยามตามหลัง เป็นทุคะโต

โดยพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้น มาก็ทำประโยชน์พระองค์นิพพานไปแล้วก็มีคนอาลัยอาวรณ์พวกเราทั้งหลายทุกวันนี้ก็กราบไหว้สักการบูชาทำวัตรเช้าวัตรเย็นก็คือ อาลัยอาวรณ์ถึงพระคุณของพระองค์นั่นเองนี่ว่า พระองค์ “มาดี ไปดี – สุคะโต”

โอวาทธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ขอบคุณลานธรรมจักร

เครดิตแหล่งข้อมูล : naewna