หมอ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น ติดโควิด 3 ราย ยกระดับใช้มาตรการคุม COVID-19 ระดับสูงสุด

843
views

ขอนแก่น – พบหมอ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ นติดโควิด 3 ราย ยกระดับควบคุมสูงสุดมข.ใช้มาตรการคุม COVID-19 ระดับสูงสุด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศแจ้งให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการคณะแพทยศาสตร์ มข.ใช้มาตรการควบคุม COVID-19 สูงสุดระดับ 5 ในช่วงวันที่ 3 – 18 เม.ย.64 หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

วันนี้ (3 เม.ย.2564) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศด่วนระบุว่า ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 3 เม.ย.2564 มีมติกำหนดมาตรการเพื่อให้การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเป็นไปตามมาตรการของประเทศและจังหวัดขอนแก่น บุคลากรเกิด ความปลอดภัย

โดยประกาศใช้แผนการบริหารจัดการและวางแผนการรักษา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 3 -18 เม.ย.2564 งดการบริการห้องผ่าตัด ให้บริการเฉพาะผู้ป่วย Time sensitive และลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ร้อยละ 50 งดรับ Refer ผู้ป่วยทุกภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง งดเยี่ยมผู้ป่วย โดยขอความร่วมมือแนะนำญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่น ๆ กำหนดให้หอผู้ป่วย AE3 เป็น Cohort ward และหอผู้ป่วย AE4 รับผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรคติดเชื้อ COVID-19 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ คณะทำงาน Art Lane 18 ได้แจ้งงดจัดกิจกรรม Art Lane 18 วันที่2 (3 เมษายน 2564) หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 รายใหม่ ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อฯ

「 บทความต้นฉบับ 」

ด่วน คณะแพทย์ มข.ใช้มาตรการคุม COVID-19 ระดับสูงสุด