“ที่นี่…เขาเตริก” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

12090
views
ที่นี่…เขาเตริก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาเตริก (KhaoTurk) ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขาเตริก

“นบเขาเตริก” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ้งมีลักษณะเป็นภูเขา ภายในภูเขาลูกนี้จะมีถ้ำที่สวยงามแตกต่างตามเอกลักษณ์ของแต่ละถ้ำ มีถึง ๑๓ ถ้ำด้วยกัน มีถนนล้อมรอบภูเขา สามารถปั่นจักยานชมธรรมชาติได้ ทางด้านหน้าภูเขาจะมีลำคลองใหลผ่าน มีแอ่งน้ำที่จัดกิจกรรมหลากหลายใว้รองรับนักท่องเที่ยว อาทิเช่น กิจกรรมการล่องแพ “เขาเตริก” ชมความงามของธรรมชาติ ระยะทางกว่า ๑ กิโลเมตร ล่องแพให้อาหารปลา จักรยานน้ำ เล่นน้ำ และยังมีร้านค้าประชารัฐใว้บริการ

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก

ที่บ้านเขานา ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบกับความงดงามสุดลี้ลับ และตำนาน ๑๓ ถ้ำเทวดา เขาเตริก ตื่นใจกับล่องแพ มรดกธรรมชาติ และเล่นน้ำ ณ.นบเขาเตริก

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาเตริก อ.จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช ต้นไม้ อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท่องเที่ยว สำหรับวันหยุดสำหรับครอบครัวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ที่สงบสวยงาม สัมผัสกับธรรมชาติ สายน้ำ ขุนเขา

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก
นบเขาเตริก

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก
กิจกรรม การล่องแพ “เขาเตริก”  ชมความงามของธรรมชาติ ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาเตริก ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก
กิจกรรม การล่องแพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาเตริก

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก

เขาเตริก แหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ และพรรณไม้นานๆชนิด บริเวณเขาเตริกประกอบไปด้วยถ้ำต่างๆ จำนวน ๑๓ ถ้ำ แต่ละถ้ำมีความสำคัญที่แตกต่างกันไป เช่น ถ้ำผาตาวี ถ้ำพระ ถ้ำค้างคาว ถ้ำลายประกายมุข เป็นต้น

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาเตริก มีกิจกรรมต่างๆได้แก่ การล่องแพ ล่องเรือ การขี่จักรยานน้ำ การชมถ้ำ และการสักการะบูชาพระพุทธรูป ณ ถ้ำพระ

หินหัวกระโหลก เขาเตริก
จุดเช็กอิน หินหัวกระโหลก

ถ้ำเขาเตริก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก เป็นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดของครอบครัวที่ชื่นชอบธรรมชาติที่สวยงาม

ที่นี่…เขาเตริก

ตำบลทุ่งโพธิ์ เดิมเป็นชื่อบ้านของหมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบล ควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาการตั้งอำเภอ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การปกครองและความสะดวกของประชาชน โดยได้รับพระราชทานอนุญาตให้ใช้พระนาม ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ที่นี่…เขาเตริก

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นชื่ออำเภอ จุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ ได้แยกพื้นที่มาจาก หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๙ และ๑๐ ของตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช มาเป็นตำบลในหกตำบล ของอำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งโพธิ์ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ที่นี่…เขาเตริก

คำว่า เขาเตริก ในที่นี้หมายถึง คนสมัยก่อนเขาเตริกดินปืน คำว่า เตริก หมายถึง การนำดินไปตากแห้ง แล้วนำไปทำดินปืน

นบเขาเตริก

เขาเตริก สถานที่ท่องเทียว ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 เขาเตริก

แผนที่ ที่นี่…เขาเตริก แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช