วัคซีนโควิด-19 ถึงจังหวัดภูเก็ต 4,000 โดส เตรียมพร้อมฉีดบุคลากรทางการแพทย์บ่ายนี้

389
views

ภูเก็ต – วัคซีนโควิด-19 ถึง ภูเก็ตแล้ว 4,000 โดส เน้นกลุ่มบุคลากรทางแพทย์และเจ้าหน้ารัฐด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูง เตรียมพร้อมฉีดบุคลากรทางการแพทย์บ่ายนี้

1 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่คลังยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับวัคซีนโควิด-19 ของชิโนแวค ล๊อตแรกของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม นำร่อง จำนวน 4,000 โดส จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปไว้ในตู้เย็นของคลังยา รอนำไปฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนส่งต่อไปให้กับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกตามลำดับต่อไป โดยเมื่อวัคซีนมาถึงได้มีการตรวจสอบอุณหภูมิในกล่องบรรจุวัคซีนก่อนที่จะนำไปทำการตรวจนับและเก็บไว้ในตู้เย็น ซึ่งการดำเนินการตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ในล๊อตแรก จำนวน 4,000 โดส สำหรับการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,000 คน ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ใน 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1,500 คน และอีก 500 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งทำงานอยู่ด่านหน้าซึ่งสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยง จากนั้นในล๊อตต่อไปจำนวนประมาณ 16,000 โดส

ถัดมาในช่วงประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคมอีกประมาณ 48,000 โดส รวมทั้งสิ้นในช่วง 3 เดือนรก ระหว่างมีนาคม-พฤษภาคม จำนวน 68,000 โดส ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ได้แก่ กลุ้มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มบุคลากรที่ทำงานอยู่ด่านหน้าซึ่งเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยง, กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว, กลุ่มพี่น้องประชาชนที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวและสัมผัสกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่ทำงานอยู่ในวิลล่าควอรันทีน เป็นต้น และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ในส่วนของสถานที่สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน นพ.เฉลิมพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว ตามมาตรการที่กระทรวงกำหนดไว้ตั้งแต่จุดรายงานงานตัว ซักประวัติ นั่งรอฉีดวัคซีนและดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอน รวม 8 จุด โดยผู้ที่จะเข้ารับการฉีดนั้น ในระยะแรกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดและมีการลงทะเบียนแจ้งความจำนงไว้แล้ว ซึ่งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ที่ทำงานเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วย ยังไม่อนุญาตสำหรับบุคคลทั่วไป โดยศักยภาพของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสามารถฉีดได้วันละ 400 คน แต่เนื่องจากเราเป็นจังหวัดที่มีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ซึ่งจะมีการกระจายไปให้กับโรงพยาบาลเหล่านั้นด้วย หากรวมทั้งจังหวัดจะฉีดได้วันละประมาณ 1,000-1,500 คน

ส่วนของวัคซีนล็อตนี้จะมีการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลของรัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลฉลอง และโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมจำนวน 900 โดส ส่วนโรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลดีบุก และโรงพยาบาลมิสชั่น รวมจำนวน 600 โดส และในส่วนของบุคลากรของรัฐด่านหน้าอีก 500 โดส ทั้งนี้จะเริ่มการฉีดในช่วงบ่ายของวันนี้ (1 มี.ค.64)

「 ดูข่าวต้นฉบับ 」

วัคซีนโควิด-19 ถึงจังหวัดภูเก็ต