บทสวดมนต์ ตอนเช้าและก่อนนอน เพิ่มบุญบารมี มีชัยชนะ เกิดปัญญาสมความปรารถนาทุกประการ

17140
views
บทสวดมนต์

ยิ่งสวดยิ่งดี! บทสวดมนต์ ตอนเช้าและก่อนนอน สวดทุกวันเสริมมงคลชีวิต เพิ่มบุญบารมี มีชัยชนะ เกิดปัญญาสมความปรารถนาทุกประการ “สวดมนเป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ถ้าทั้งกินทั้งทา โรคก็หายเร็ว” ที่สำคัญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สวดมนต์ได้

โดยบทสวดมนต์ประจำวันจะเริ่มสวดตั้งแต่บท บูชาพระรัตนตรัย ลงมาจนถึงกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

บทบูชาพระรัตนตรัย


อาราธนาศีล ๕

อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

บทสวดมนต์ ไตรสรณคมน์

สมาทานศีล ๕

สมาทานศีล ๕

ถวายพรพระ

ถวายพรพระ พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

ถวายพรพระ

แผ่เมตตาแก่ตนเอง

แผ่เมตตาแก่ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิด ฯ

สวดมนต์

คำอธิฐานอโหสิกรรม

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใด ๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงษาคณาญาติและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้า มีความสุข ความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญฯ

บทแผ่ส่วนกุศล

บทแผ่ส่วนกุศล

บทแผ่ส่วนกุศล