ก.เกษตร เร่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจใต้ หวังปั้นนครฯ เป็นฮับอุตสาหกรรมยางอาเซียน

663
views

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หวังปั้นนครศรีธรรมราช เป็นฮับอุตสาหกรรมยางแห่งอาเซียน คู่รับเบอร์ ซิตี้สงขลา

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.64 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายาง เปิดเผยว่า วันนี้ภายหลังการตรวจเยี่ยมตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ของการยางแห่งประเทศไทยและสหกรณ์นิคมทุ่งสง

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนายางไทย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor) โดยเฉพาะการพัฒนา “นครศรีธรรมราช” และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และพัทลุง เป็นฮับอุตสาหกรรมยางแห่งอาเซียนคู่กับการพัฒนา “รับเบอร์ ซิตี้เมืองยางสงขลา” โดยกยท.ยืนยันล่าสุดว่า ผลการศึกษาโครงการรับเบอร์วัลเลย์นครศรีธรรมราช จะถึงมือบอร์ดการยางฯภายในสิงหาคมนี้

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า โครงการรับเบอร์วัลเลย์ (Rubber Valley) เป็นรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมยางพาราแบบครบวงจรโดยใช้พื้นที่ของ กยท. 41,000 ไร่ ในต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยางไทยควบคู่กับการพัฒนารับเบอร์ซีตี้ หรือเมืองยางที่สงขลาโดยวิสัยทัศน์ใหม่มุ่งส่งเสริมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า และรายได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานแทนการส่งออกในรูปวัตถุดิบจะทำให้ชาวสวนยาง และสถาบันยางรวมทั้งผู้ประกอบการและประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

โดยครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ไม้ยางทั้งหมด โดยเฉพาะถุงมือยางซึ่งกำลังมีความต้องการเพิ่มขึ้นเพราะผลกระทบโควิด19 รวมถึง Tires, middle weight tires, rubber products, latices, rubber tubes and rubber tapes, rubber shoes, carbon black, reclaimed rubber, rubber machinery, rubber materials ฯลฯ

ทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านยางพารา (Center of Excellence) จะสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ยางใหม่ๆ รวมทั้งอัพเกรดประสิทธิภาพการผลิตยาง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน

“เราต้องปรับเกมเล่นใหม่ให้สมฐานะการเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราอันดับ1ของโลก ต้องกล้าคิดกล้าทำพร้อมเป็นผู้นำของโลกโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นธงนำ ทั้งนี้เราจะร่วมมือกับประเทศจีนในฐานะประเทศผู้ซื้อยางพารารายใหญ่ของไทย และของโลกอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะโครงการ “หุบเขาแห่งอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber Valley)” หรือ “ฐานการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราของโลก (Platform of Rubber Valley)” ก่อตั้งเมื่อปี 2555 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ในตำบลซือไป (Shibei) เมืองชิงเต่า (Qingdao) มณฑลซานตงเป็นโมเดลนิคมอุตสาหกรรมยางใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก” นายอลงกรณ์ กล่าว

นายอลงกรณ์ พร้อมด้วยนายทินกร อ่อนประทุม นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอุดมเกียรติ เกิดสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังเยี่ยมชมการดำเนินงานของตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช และประชุมร่วมกับกยท. ผู้นำชาวสวนยางและตัวแทนสถาบันเกษตรกรโดยแนะนำให้เพิ่มเทคโนโลยีบล็อคเชน (Block Chain Technology) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในระบบประมูลยางของกยท.

รวมทั้งชมเชยสหกรณ์นิคมทุ่งสง ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงาน จนสามารถแบ่งปันผลกำไรให้สมาชิก รวมทั้งเห็นด้วยกับโครงการผลิตยางเครปของกยท. และสหกรณ์ชาวสวนยาง สำหรับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ 2 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถโอนเงินถึงมือชาวสวนยางโดยตรงแล้วกว่า 99%

โดยตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง ได้แสดงความพอใจในการทำงานที่รวดเร็ว ซึ่งนายอลงกรณ์กล่าวชมเชยเจ้าหน้าที่กยท. และธกส. ที่ทำให้นโยบายประกันรายได้ทำได้จริง ทำได้ไว เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

「 ดูข่าวต้นฉบับ 」
ก.เกษตร เร่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจใต้ หวังปั้นนครศรีฯ เป็นฮับอุตสาหกรรมยางอาเซียน

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร