หนี้สินรุมเร้า! อยากปลดหนี้ต้องขอบารมี “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

8025
views
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระนามเดิมว่า สิน เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรี และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของราชอาณาจักรนั้น เดิมพระองค์เป็นนายทหารในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์

พระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนที่ “เป็นหนี้” เพราะในอดีตเราเคยเป็นหนี้ประเทศจีนจึงทำให้พระองค์เข้าใจหัวอกของ“ลูกหนี้” หากไปขอพร ขอบารมีของท่านให้ท่านช่วยเหลือจึงมักจะสมหวัง

พระเจ้าตาก

คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ หนี้สินรุมเร้า! อยากปลดหนี้! เตรียมเครื่องถวายสักการะ ถวายพระกายาหารเป็นแบบไทยๆ และอาหารแบบเดินทัพ เช่น อาหารแห้ง ผลไม้ไทยและจีน หรือเครื่องเซ่นไหว้แบบจีน

น้ำเปล่า น้ำผลไม้ น้ำหวาน *** ไม่โปรดเสวยน้ำจัณฑ์

ถวายดอกไม้สีแดง เป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ

โปรดเสียงประทัด

เครื่องถวายแก้บน โปรดดาบไทย ครั้งละ ๒ เล่ม

วิธีการถวายเครื่องสักการะบูชา ผู้ถวายต้องเป็นคนมีความซื่อสัตย์ เป็นหนี้เพราะทำมาหากิน ไม่ใช่เพราะไปคดโกงเงินเขามา

ให้จุดธูป ๑๖ ดอก กลางแจ้ง แล้วอธิษฐานจิต

ท่องคำบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระเจ้าตากสินมหาราช

ตั้งนะโม ๓ จบ อาราธนาดวงพระวิญญาณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ
ถวายเครื่องสักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง
พระคาถาให้โชคลาภ ตั้งนะโม ๓ จบ นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ