คำสอนของพระพุทธเจ้า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ไม่มีนักวิทย์คนใดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า มีข้อไหนที่ผิด?

2119
views
คำสอนของพระพุทธเจ้า

คำสอนของพระพุทธเจ้า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ๒๕๖๒ กว่าปี ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไหนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า มีข้อไหนที่ผิด? นี่คือ ความล้ำค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้า 

วันมาฆบูชา

ปัญญา ของ พระพุทธเจ้า

“อาตมาเห็นว่าเรื่อง “ปัญญา” นี้ เราไม่จำเป็นต้องไปเอาของฝรั่ง ซึ่งก็มีดีบ้าง เสียบ้าง แต่จะบอกว่า ระบบต่างๆ ปรัชญาต่างๆ ทั้งหมดของตะวันตก ขอให้จำไว้ให้ดีว่า เป็นปรัชญาเป็นแนวความคิดของ“ปุถุชน” ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นกับ“พระพุทธเจ้า” คือ “ผู้ที่รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริง”

วันมาฆบูชา

จะเห็นว่า..ระบบความคิดที่ถือว่าเฉียบแหลมที่สุดของฝรั่ง อย่างเช่นของ คาร์ล มาร์ค ( Karl Marx ) ของ ฟรอยด์ ( Sigmund Freud ) เป็นต้น ไม่กี่สิบปีก็ทิ้งทั้งหมด แต่ของพระพุทธเจ้าเกือบทั้งหมด ๒๕๐๐ กว่าปี ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไหนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าผิดแม้แต่ข้อเดียว ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มีข้อไหนที่ผิด? นี่คือ ความล้ำค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้า”

ชยสาโรภิกขุ

ชยสาโรภิกขุ
ธรรมเทศนา เนื่องในงานเปิดอาคารประถม(เพาะปัญญา) โรงเรียนทอสี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๖