‘ธ.ก.ส.’ พร้อมดูแล ‘เยียวยาเกษตรกร’ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

3122
views

‘ธ.ก.ส.’ ออกมาตรการ “เยียวยาเกษตรกร” รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่โดยพักชำระหนี้ 6 เดือน – 1 ปี ให้กับเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) องค์กร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ)

1.พักหนี้ทั้งระบบทั่วประเทศ 1 ปี สัญญาเงินกู้ก่อน 1 เมษายน 2563 /พักงวด เม.ย.63- มี.ค.64

2.สำหรับ 28 จังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะต้องแจ้งขอเข้ามาตรการพักหนี้กับทางธนาคาร ซึ่งมีมาตรการพักหนี้ เช่น

-พักหนี้โควิด-19 เกษตรกรและ SME เป็นเวลา 1ปี / 6เดือน

-พักหนี้สินเชื่อฉุกเฉิน โควิด-19 นาน 6 เดือน / พักงวด ธ.ค.63 – พ.ค.64

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ เช่น

-สินเชื่อฉุกเฉินโควิด-19 รายละไม่เกิน 10,000 บาท ปลอดต้น 6 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1

-สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

-สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (ร้อยละ 12 ต่อปี)

-สินเชื่อ SME (Soft Loan ธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2) ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 2ปี นับแต่วันทำสัญญากู้ โดยรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้กู้ใน 6 เดือนแรก

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อสอบถามโทร.02-555-0555

โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง 28 จังหวัด เป็นพื้นที่จังหวัดที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก และจังหวัดใกล้เคียง ได้ แก่ ตาก , นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี , ลพบุรี , สิงห์บุรี , อ่างทอง , นครนายก , กาญจนบุรี , นครปฐม , ราชบุรี , สุพรรณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , ฉะเชิงเทรา​ , ปราจีนบุรี , สระแก้ว , สมุทรปราการ , จันทบุรี , ชลบุรี , ตราด , ระยอง , ชุมพร , ระนอง และกรุงเทพ

ที่มา รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร