กางปฏิทิน เช็คจ่ายเงิน “เราชนะ” ตารางโอนเงินเยียวยา 7,000 บาท ทั้งคนที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน

2830
views

มาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “เราชนะ” ที่โดยใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ ประมาณ 210,200 ล้านบาท มุ่งเน้นเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน 31.1 ล้านคน เน้นช่วยเหลือประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนการให้เงินสด

บัตรคนจน

ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ได้วงเงินทุกคน คนละ 5,400-5,600 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทยอยโอนให้

กล่มคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน

ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องเข้าไปอัพเดทข้อมูลของตัวเองในระบบและแสดงความประสงค์ให้นำข้อมูลไปประมวลผล ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ จึงจะได้รับวงเงินคนละ 7,000 บาท เข้าในแอปเป๋าตัง ทยอยโอนให้

กลุ่มประชาชนทั่วไป อาชีพต่างๆ

ต้องลงทะเบียนใหม่ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 และเมื่อผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ จึงจะได้รับวงเงินคนละ 7,000 บาท เข้าในแอปเป๋าตัง ทยอยโอนให้

หลักเกณฑ์สำคัญ

– สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

– ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ประกันสังคม)

– ไม่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

– ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

– ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

– มีเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาท ตามระบบประเมินภาษี ปีภาษี 2562

– มีเงินฝากทุกบัญชีรวมไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค.63

อ้างอิง – กรมประชาสัมพันธ์

「 บทความต้นฉบับ 」

เช็คจ่ายเงิน ‘เราชนะ’ ตารางโอนเงินเยียวยา 7,000 บาท ทั้งคนที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน