ผู้ว่าฯเมืองคอน เน้นย้ำ!! การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการเฝ้าระวัง อย่างเคร่งครัด

1012
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช เน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (18 ม.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อัยการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัด(ฝ่ายทหาร) ผู้อำนวยการ ศรชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเข้าร่วมประชุม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ซักซ้อมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) 3 เรื่องหลัก คือ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดคัดกรองโควิด-19 กรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด /มาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัด ข้ามเขตอำเภอ และการห้ามมิให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายทีเดินทางเข้ารมาในราชอาณาจักรในห้วงเวลานี้ และมาตรการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นการพนันทุกประเภท โดยให้ที่ทำการปกครองจังหวัด หน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ และส่วนราชที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด.

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช