เงื่อนไขมาตรการใช้ไฟฟ้า-น้ำประปาฟรี “เยียวยาโควิด” ระลอกใหม่

606
views

หลังจากที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ณ บัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการ “เยียวยาโควิด” ระลอกใหม่ ระบุว่า มีหลายเรื่องเข้ามาในที่ประชุม ครม. เพื่ออนุมัติ เพื่อรับทราบ เพื่อเห็นชอบ

เรื่องสำคัญที่จะเรียนให้ทราบในวันนี้ คือ ได้มีการหารือกับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สภาพัฒน์ สำนักงานประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการมาตรการเศรษฐกิจเพื่อจะบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ เรื่องแรกคือ มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชน

ตัดสินใจร่วมกับณะรัฐมนตรี ให้มีส่วนลดค่าไฟฟ้า ระยะเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงการคลังจะชี้แจงรายละเอียดต่อไป

– บ้านที่อยู่อาศัย หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

– บ้านที่อยู่อาศัย หากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามที่เงื่อนไขกำหนด

– ประเภทกิจการขนาดเล็ก ทั้งนี้ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ค่าน้ำประปาฟรี

ลดค่าน้ำประปาลง ร้อยละ 10 เฉพาะบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564

ค่าอินเทอร์เน็ตฟรี

โดยความร่วมมือระว่างกระทรวงดิจิทัล กสทช. และผู้ประกอบการที่ได้สั่งการให้มีการไปหารือกัน มีมติว่าจะเพิ่มความเร็วและความแรงของเน็ตบ้าน มือถือ และลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการ ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการ WFH และการให้ประชาชนสามารถโลกแอพพลิเคชั่นหมอชนะฟรี ไม่คิดค่าดาต้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน

「 บทความต้นฉบับ 」
รู้จักเงื่อนไขมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรี “เยียวยาโควิด” ระลอกใหม่

📌