“เกาะกระ” นครศรีธรรมราช แดนสวรรค์นักท่องเที่ยว กลางอ่าวไทย

19306
views

เกาะกระ” ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในอ่าวไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่ายังบริสุทธิ์ ในปัจจุบันเกาะกระกลายเป็นแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทางทะเลทั้งชาวไทยและต่างประเทศใฝ่ฝันว่าในชีวิตจะมีโอกาสสักครั้งที่จะได้ไปเยือนเกาะกระ

เกาะกระ เป็นหมู่เกาะเดียวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ในฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นแหล่งท่องที่เที่ยวกลางทะเลที่ยังมีความอุดมสมบรูณ์มากที่สุดในทะเลอ่าวไทย ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังบริสุทธิ์มาก มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีหาดทรายยาวประมาณ 150 เมตร มีแนวประการังครอบคลุมพื้นที่กว่า 400 ไร่ และยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดของอ่าวไทย โดยพบประการังแปรงล้างขวดหลายชนิด

หมู่เกาะกระเป็นหมู่เกาะเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ 53 กิโลเมตร เมื่อวัดในแนวตรงจากบริเวณอำเภอปากพนัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 390,106 ตารางเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะได้แก่ เกาะกระใหญ่ เกาะกลาง (เกาะหลาม) เกาะเล็ก (เกาะบก) และกองหินขนาดเล็กอีก 1 กอง เรียกว่า หินเรือ ซึ่งมมีส่วนยอดโผล่น้ำไม่มากนัก

เกาะกระ นครศรีธรรมราช

เนื่องจากหมู่เกาะกระเป็นกลุ่มเกาะที่อยู่ไกลมาก จึงเป็นการยากในการเดินทางไปหมู่เกาะกระ การเดินทางไปยังหมู่เกาะกระสามารถลงเรือได้ 3 จุด จากภายในจังหวัดนครศรีธรรรมราช คือ จุดแรกจากปากน้ำขนอม อำเภอขนอม ระยะทางประมาณ 79 ไมล์ทะเล จุดที่สองจากแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง ระยะทางประมาณ 29 ไมล์ทะเล และจุดที่สามจากอำเภอหัวไทร ระยะทางประมาณ 33 ไมล์ทะเล

นับว่าเป็นเกาะที่สวยงามคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ท้องทะเลอ่าวไทยที่หาชมได้ยาก เหมาะแก่การเที่ยวชมของผู้ที่รักในการดำน้ำหรือผู้ที่ชอบพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่เงียบสงบ เกาะกระ ประกอบด้วย 3 เกาะ และเกาะบริวารอีก 2 เกาะ คือ เกาะกลางและเกาะเล็ก และเกาะขนาดเล็กอีก 1เกาะ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “กองหิน” ซึ่งเกาะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุด พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นภูเขาสูงมีแนวหาดทรายสั้นๆ อยู่ทางทิศตะวันตก ทั้งนี้เกาะกระ ยังเป็นแหล่งวางไข่ของเตาทะเลอีกหลายชนิด เช่น เต่าตนุ เต่ามะเฟือง เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน

เกาะกระ ยังเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลหลายชนิด เช่น เต่าตนุ เต่ามะเฟือง เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน นอกจากนี้ เกาะกระยังมีแนวป่าชายเลนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเป็น ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหายากหลากหลายชนิด ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลได้จัดทำแผนอนุรักษ์แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลแบบยั่งยืน ต่อจากการอนุรักษ์ และเพาะพันธุ์เต่าทะเลเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติที่เกาะมันใน จ.ระยอง

โดยได้เสนอต่อที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 5 ที่ประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลเป็นโครงการเครือข่าย อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตโลก อนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล และได้เสนอให้เกาะกระเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ประเภทพื้นที่คุ้มครองทางทะเล โดยเกาะกระมีชายหาดที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่มากที่สุด เพื่ออนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย เพราะโดยภาพรวมเกาะกระยังห่างไกลจากการรบกวนโดยกิจกรรมของมนุษย์

ในปัจจุบันเกาะกระกลายเป็นแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทางทะเลทั้งชาวไทยและต่างประเทศใฝ่ฝันว่าในชีวิตจะมีโอกาสสักครั้งที่จะได้ไปเยือน…เกาะกระ

ภาพ – Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช