๙ ตำแหน่งปิดทององค์พระ โบราณว่าบุญเยอะ อานิสงค์แรง ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

3863
views

เคล็ดลับการปิดทองพระ … การปิดทองพระที่มีมาตั้งแต่รุ่นบรรพชน ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้คุณสมหวังในคำอธิษฐานทุกประการ

ผลบุญของการปิดทององค์พระ “วิถีชาวพุทธเข้าวัดทำบุญ” วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เมื่อมีวันสำคัญทางศาสนาหรือประเพณีไทยอันดีงาม พุทธศาสนิกชนก็จะเดินทางมาที่วัดทางวัดเองก็จะจัดกิจกรรมต่างๆให้ได้ทำร่วมกัน จากที่จะไปทำบุญตักบาตรแล้ว บางท่านก็นิยมไปทำบุญ ทำทานที่วัด ไหว้พระ ปิดทอง

การไหว้พระปิดทองพระนั้น เป็นคติธรรมมุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมา เพื่อผลแห่งอานิสงส์ที่มีความเชื่ออีกว่าผู้ที่ได้มีโอกาสปิดทองพระ ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดจะมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศี วันนี้เราจึงขอนำความรู้ในเรื่อง การปิดทองพระในตำแหน่งต่าง กันว่าดีอย่างไรบ้าง ?

๑.ปิดทองบริเวณพระเศียร(ศีรษะ) – มีสติปัญญาแหลมคม มีความจำดี การเรียนดีเป็นเลิศ
๒.ปิดทองบริเวณพระพักตร์(ใบหน้า) – จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตก้าวหน้าในเรื่องการงาน
๓.ปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้าอก) – ส่งผลให้เกิดสง่าราศี เชื่อว่าจะมีผู้คนชื่นชอบ เป็นที่รักใคร่ของผู้คน
๔.ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง) – จะส่งผลให้ร่ำรวย มีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง
๕.การปิดทองบริเวณพระนาภี (สะดือ) – มีความเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดอยาก

๖.ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ (มือ) – เป็นการเสริมบารมี จะเป็นที่น่ายกย่อง ผู้คนเคารพยำเกรง
๗.ปิดทองบริเวณพระบาท (เท้า) – ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัย และยานพาหนะ
๘.ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์ – มีความเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานให้มั่นคง
๙.ส่วนการ ปิดทองหลังพระ นั้นที่มีการพูดถึงเป็นภาษิต มีคติความเชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทองทั้งหมดสมบูรณ์ต้องปิดด้านหลังด้วย นอกจากนี้แล้ว แม้ไม่ปิดที่องค์พระเช่นกรณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ แม้การปิดทองบริเวณฐานของรองขององค์พระทำให้หน้าที่การงานมั่นคงเจริญก้าวหน้าการงาน

คำอธิฐานเวลาปิดทององค์พระ

ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าเติมเต็มสิ่งดีๆ ที่ยังไม่เต็มอยู่ให้บริบูรณ์

แต่ถ้าเกิดไปพบพระพุทธรูปที่มีคนปิดทองเต็มองค์ ชนิดแน่นแล้ว ก็ปิดทองลงไปทับทองของคนอื่นนั่นแหละ แล้วอธิษฐานว่า

“การใดที่เป็นสิ่งดีงาม ที่สมบูรณ์อยู่แล้ว ก็ขอให้ข้าพเจ้าทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกเถิด”

กล่าวแบบรวบยอด ถ้าขาดก็ทำให้เต็ม ถ้าเต็มอยู่แล้วอย่างน้อยรักษาไว้ หรือทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีก

ไหว้พระปิดทอง

การไหว้พระปิดทองนั้น เป็นคติธรรมมุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมา เพื่อผลแห่งอานิสงส์ที่จะให้ผลโดยทันที ผู้ที่เกิดเคราะห์กรรมหรือวิบากกรรม อุปสรรค์ ความมั่วหมองในชะตาชีวิต ในสัมมาอาชีพ หากต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ทำไปแล้วโดยฉับพลันทันทีการสร้างอานิสงส์โดยการปิดทองพระพุทธปฏิมาจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลโดยตรง