น้ำท่วมสุราษฎร์ฯ 13 อำเภอยังอ่วม เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

844
views

สุราษฎร์ธานี – น้ำท่วมสุราษฎร์ ยังกระทบหนักพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ขณะที่ชาวบ้าน อ.พุนพิน ขอห้องน้ำ –น้ำสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่าง

สำหรับสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังน่าห่วงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 17 อำเภอ โดยแก่ อ.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ อ.วิภาวดี อ.ท่าฉาง อ.บ้านนาเดิม อ.เคียนซา อ.ชัยบุรี อ.พุนพิน อ.เวียงสระ อ.คีรีรัฐนิคม อ.ไชยา อ.ท่าชนะ อ.เมือง อ.บ้านนาสาร อ.พระแสง อ.พนม อ.บ้านตาขุน จำนวน 110 ตำบล 855 หมู่บ้าน 95 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 30,228 ครัวเรือน 91,058 คน ผู้เสียชีวิต 1 ราย

โดยขณะสถานการณ์คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แล้วจำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.พนม อ.บ้านตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม อ.วิภาวดี และยังมีพื้นที่ ที่ยังมีน้ำท่วมขัง จำนวน 13 อำเภอ อ.ชัยบุรี อ.พระแสง อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.พุนพิน อ.เมืองสฎ. อ.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ท่าชนะ อ.ไชยา และอ.ท่าฉาง 98 ตำบล 728 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 2 8,128ครัวเรือน 85,030 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ชื่อนายบุญมา ราชบุรี อายุ 61 ปี ชาวอำเภอพระแสง ประสบอุบัติเหตุจมน้ำขณะออกหาปลา บ้านพังเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง เสียหายบางส่วน 439 หลัง ด้านปศุสัตว์เสียหาย 1,584 4 ด้านการเกษตรเสียหาย 142,239 ไร่ ด้านประมงเสียหาย 269 บ่อ ด้านสาธารณะประโยชน์ถนน 226 สาย คอสะพาน 17 แห่ง ฝาย 10 แห่ง ศาสนสถาน สถานที่ราชการ 10 แห่งจุดอพยพ 6 จุด มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น ประมาณ 64 ล้าน และอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม

การให้ความช่วยเหลือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 10,000 ชุด โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบให้อำเภอไปแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย กรม ชป.ติตตั้งเครื่อง ผลักดันน้ำ จำนวน 30 ชุด ในพื้นที่ดังนี้ สะพานคลองพุนพิน อำเภอพุนพิน จำนวน 12 ชุด สะพานคลองศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จำนวน 12 ชุด พื้นที่อำเภอไชยา ปตร.ท่าโพธิ์ 4ชุด ปตร.ไชยา 2 ชุด เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ อ.พุนพิน กว่า 50 ครัวเรือน ที่ขนย้ายทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าและสัตว์เลี้ยง มาอาศัยอยู่บนถนนทางหลวงสาย 401 ตอนท่าโรงช้าง-กม.ศูนย์ ระยะทางประมาณ 3 กม.ทางเจ้าหน้าที่ต้องปิดถนน 1 ช่องจราจร ได้เรียกร้องให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาสิ่งของจำเป็นให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ประกอบด้วย ห้องน้ำ อาบน้ำ และ ไว้สำหรับปลดทุกข์ น้ำสะอาด ถังใส่น้ำ และ สัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อมแสงสว่างป้องกันเหตุจากรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็ว

「 บทความต้นฉบับ 」

น้ำท่วมสุราษฎร์ฯ เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ขณะที่อีก 13 อำเภอยังอ่วม

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร