สวนยางรอเก้อ! เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เลื่อนจ่าย-ยังไม่มีคำตอบชัดเจน

1459
views

ใจจดจ่อ! เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เลื่อนจ่าย-ยังไม่มีคำตอบชัดเจน

ยังคงติดตาม โครงการประกันรายได้เกษตร (27 พ.ย.) กรณี โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าจะมีการดำเนินการวันที่ 25 พ.ย. 2563 และเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์ กยท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ผลที่ประชุมให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจในระเบียบการจ่ายเงินเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิ์ตามโครงการฯ ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์ตามโครงการฯ ได้รับเงินโดยเร็วที่สุด

สวนยาง

ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 แต่ไม่เกิน 15 พฤษภาคม 2563 กยท. จะเข้าตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกยางเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด เพื่อส่งข้อมูลการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ตามโครงการฯ ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร ธ.ก.ส. โดยเป็นบัญชีที่เป็นชื่อตนเองเท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีเปิดร่วมหรือเปิดเพื่อบุคคลอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการโอนเงินเข้าผิดบัญชี

「 บทความต้นฉบับ 」

เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เลื่อนจ่าย-ยังไม่มีคำตอบชัดเจน

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร