๒๗ พฤษภาคม “วันล้ออายุ” พุทธทาสภิกขุ

3880
views

สมัยที่ท่านพุทธทาสภิกขุ ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของท่านคือ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ของทุกปี จะมีการฉลองวันเกิด ที่เรียกว่า “วันล้ออายุ” ด้วยการ “ประหารอาสวกิเลสให้สิ้น”

วิธีการคือ ให้มีการอดอาหารทั้งวัน เพื่อพิสูจน์ว่า การอดอาหารวันเดียวนั้นไม่ตาย เหมือนทารกที่เพิ่งเกิด ยังกินอะไร ไม่เป็นก็อยู่ได้เหมือนกัน ตลอดทั้งวันจะมีการฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อ ประหารอาสวกิเลส คือ กิเลสที่หมักหมมอยู่ในสันดาน ไหลซึมซ่านไปย้อมจิตต์ เมื่อประสบอารมณ์ต่างๆ

[ ความหมายของคำว่า วันล้ออายุ ]

ท่านพุทธทาสอธิบายว่า

“การจัดงานในลักษณะที่เคยหลงอายุ รักอายุ ฉลองอายุ อะไรต่างๆ นี้ ควรจะเปลี่ยนเป็น ล้ออายุ เลิกอายุ แล้วก็เหนืออายุ นั่นแหละคือความหมายที่เป็นการเหนือกิเลส ทำให้เป็นตัวอย่างที่คนข้างหลังจะถือเอาเป็นตัวอย่างได้ให้เป็นการทำลายกิเลส คือความเห็นแก่ตัว กูจะไม่เอากับมึง ความเห็นแก่ตัวในความหมายใดๆ ก็ดี”

“การล้ออายุ และการให้ของขวัญวันล้ออายุ อย่างที่กระทำกันอยู่ที่สวนโมกข์นั้น มีผลทางจิตใจในความไม่ประมาทและรู้จักตัวเองดีขึ้นทุกปี ขอฝากไว้สำหรับรักษากันไว้สืบต่อไปเพื่อความก้าวหน้าทางจิตใจของทุกคน”

งานวันล้ออายุจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ และจัดต่อเนื่องกันมา แม้เมื่อท่านละสังขารไปแล้ว ที่สวนโมกขพลรามก็ยังคงกิจกรรมนี้สืบมาทุกปี