พระราชทานสมณศักดิ์ หลวงปู่สุเมโธ-พระฟิลลิป ศิษย์หลวงปู่ชา

1361
views
พระราชทานสมณศักดิ์ หลวงปู่สุเมโธ-พระฟิลลิป

พระบรมราชโองการพระราชทานสมณศักดิ์ พระเทพญาณวิเทศ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร และ พระฟิลลิป ญาณธัมโม วัดป่ารัตนวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันนี้ (15 พ.ย.2563) ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระเทพญาณวิเทศ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระเทพญาณวิเทศ

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [พระเทพญาณวิเทศ]

พระพรหมวชิรญาณ

สำหรับ พระพรหมวชิรญาณ (โรเบิร์ต สุเมโธ) หรือ พระอาจารย์สุเมโธ เป็นพระเถระในสายพระป่าในประเทศไทย ศิษย์ชาวตะวันตก รูปแรกของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ใน ประเทศไทย

จากนั้น เดินทางไปจำพรรษาที่ วัดอมราวดี ทางเหนือของกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตั้งแต่ พ.ศ.2527 ตราบจนเกษียณตนเองจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2553

พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระฟิลลิป ญาณธัมโม

วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระฟิลลิป ญาณธัมโม วัดป่ารัตนวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 พระฟิลลิป ญาณธัมโม

// https://news.thaipbs.or.th/content/298361