สวดภาวนาก่อนเดินทาง.!! 4 คาถาแคล้วคลาด ทุกการเดินทาง

5398
views
คาถาแคล้วคลาด

พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงอานุภาพ การป้องกันภัยเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทาง ซึ่งมีอยู่หลากหลายคาถา ที่นิยมกันมากและใช้ได้ทุกสถานการณ์ทั้งการเดินทาง ขึ้นรถลงเรือ หรือแม้แต่การป้องกันภัยร้ายต่างๆ ขอยกตัวอย่างใน ๔ พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมสวดได้แก่

พระเจ้าห้าพระองค์

คาถาพระเจ้าห้าพระองค์ (นะโมพุทธายะ) ที่สุดแห่งความเข้มขลังอันมากไปด้วยพุทธคุณหลากหลายประการ เรียกว่า ครอบจักรวาล โบราณว่าฝอยท่วมหลังช้างก็ไม่หมด ทั้งแคล้วคลาด คงกระพัน เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ และอื่นๆอีกมาก นั่นคือ “คาถาพระเจ้าห้าพระองค์” ซึ่งมี ๕ อักขระอันศักดิ์สิทธิ์ คือ “นะ โม พุท ธา ยะ

เป็นอักขระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในกัปป์นี้ และ ยังแทนความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งอีกด้วย จึงถือได้ว่า เป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีความเชื่อว่า หากผู้ใดบริกรรมคาถาบูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ สวด “นะโมพุทธายะ” ด้วยจิตอันสงบ มั่นคง แน่วแน่ จะเกิดพุทธคุณครอบจักรวาลทั้งเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ แคล้วคลาด คงกระพัน มีกำลังกาย กำลังใจที่ดี ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทางไกล ขึ้นรถ ลงเรือ สวดบริกรรมหลายๆรอบ ก่อนเดินทาง หรือสวดในระหว่างการเดินทาง เชื่อว่าจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาชินบัญชร สุดยอดแห่งพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ “ชินบัญชร” ที่ “สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี” ค้นพบและนำมาเรียบเรียงแต่ยังคงความหมายเดิมไว้ นิยมสวดกันมากเพราะเชื่อว่ามีอานุภาพสูง เนื้อหาในพระคาถาชินบัญชรเป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ อัญเชิญพระสาวก ๘๐ องค์ อาราธนาพระสูตรต่างๆมาคุ้มครองเป็นกำแพงแก้วสถิตย์ตามจุดต่างๆของร่างกาย อาทิ ศรีษะ ดวงตา หน้าอก ซึ่งการสวดนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระสังฆเจ้า เป็นที่พึ่งที่ระลึก เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เรียกสติให้กับตนเอง หากแต่อานุภาพเหนือประมาณของพระคาถาชินบัญชรอันเปรียบได้กับเกราะเพชรที่คุ้มครองให้ผู้สวดรอดปลอดภัยจากอันตราย จึงถือเป็นสุดยอดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมสวดทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัย การสวดเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่างๆ หรือป้องกันภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย

คาถาบูชาหลวงปู่ทวด “หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด” เป็นพระเถระผู้ทรงอานุภาพในตำนาน เล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ จนเกิดปรากฎการณ์แห่งศรัทธามาอย่างยาวนาน จวบจนมีการสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดหลากหลายรุ่น โดยเชื่อกันว่ามีอานุภาพที่โดดเด่นด้านแคล้วคลาด ปลอดภัย จนต้องยกให้พระเครื่องหลวงปู่ทวดเป็นพระเครื่องลำดับต้นๆแห่งอานุภาพด้านอานุภาพแคล้วคลาดปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตาม มักจะเห็นผู้ศรัทธาจำนวนมาก อาราธนาบูชาพระเครื่องหลวงปู่ทวดอยู่เสมอ

โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางไกล หรือทำอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยอันตราย ขณะเดียวกัน หากใครที่ไม่มีพระเครื่องหลวงปู่ทวด ก็สามารถอาราธนาบารมีหลวงปู่ทวดปกปักษ์รักษา ให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้

การสวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดโดยระลึกถึงองค์หลวงปู่ทวดด้วยจิตอันตั้งมั่น ตั้งนะโม ๓ จบ ระลึกถึงพระรัตนตรัยและระลึกถึงหลวงปู่ทวด จากนั้นให้ตามด้วยคาถาบูชาหลวงปู่ทวด คือ “นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา” จะสวดกี่จบก็ได้ หรือ สามารถสวดภาวนาตลอดการเดินทางได้จะยิ่งดี

คาถากรณียเมตตสูตร สามารถสวดเพื่อให้เหล่าเทวดา ภูตผีปีศาจเป็นมิตร คอยปกป้องคุ้มครองตลอดการเดินทางได้ คาถานี้ค่อนข้างยาวสักหน่อย แต่ถ้าสวดคล่องแล้วก็ใช้เวลาไม่นาน ใช้สวดก่อนขับรถ หรือ ระหว่างขับรถ ถือว่าเป็นคาถาที่ใช้ในทางเมตตา คือการเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งโลก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอารักษ์ มนุษย์ สัตว์ ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลาย ที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆที่เราเดินทางผ่าน จะช่วยคุ้มครองให้เราปลอดภัย

อย่างไรก็ดี คาถาที่เชื่อว่ามีอานุภาพด้านแคล้วคลาด ปลอดภัย ปกป้อง คุ้มครอง ถือว่ามีอยู่หลายคาถาจากหลากหลายพระเกจิอาจารย์ ซึ่งล้วนแต่มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ตามความศรัทธาของแต่ละบุคคล แต่สิ่งสำคัญอย่างมากประการหนึ่งในการเดินทางไกล คือ “การมีสติและไม่ประมาท”