สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 7,200 อัตรา

1042
views

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ (เพศชาย) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (www.royalthaipolice.go.th)  ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2563จำนวน 7.200 อัตรา เพื่อกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 9 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.)  โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีวุฒิการระดับมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าสำหรับการกระจายบุคคลจาก7,200 อัตรากำลัง แบ่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เปิดรับสาย นสต.1.จำนวน 690 อัตรา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เปิดรับสาย นสต.1 จำนวน 560 อัตรา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เปิดรับสาย นสต.1 จำนวน 740 อัตรา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เปิดรับสาย นสต.1 จำนวน 620 อัตรา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดรับสาย นสต.1 จำนวน 620 อัตรา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เปิดรับสาย นสต.1 จำนวน 590 อัตรา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เปิดรับสาย นสต.1 จำนวน 470 อัตรากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เปิดรับสาย นสต.1 จำนวน 420 อัตรา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เปิดรับสาย นสต.1 จำนวน 490 อัตรา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.)เปิดรับสาย นสต.1 จำนวน 300 และสาย นสต. 2 จำนวน 700 อัตรา กองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดรับสาย นสต.1 จำนวน 1,000 คน

ทั้งนี้ ในการเปิดรับสมัครมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปในแต่ละกองบัญชาการ โดยยังเหลือเพียง บช. ภาค 5ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะที่ บช.ตชด.กำหนดผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดประกาศ “รับสมัครและคัดเลือกฯเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564″ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ยังได้ ย้ำเตือนว่าการเปิดรับสมัครเพิ่มกำลังพลของหน่วยงานแห่งนี้ ดำเนินการในรูปคณะกรรมการทุกขั้นตอนโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความโปร่งใส ความเสมอภาคและความเป็นธรรม โดยในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการสอบ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้อย่างรอบคอบรัดกุม จึงไม่มีผู้ใดสามารถให้ความ ช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบได้ขออย่าหลงเชื่อ หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้หากพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระทำการทุจริต กรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วน

📌