‘สมเด็จพระวันรัต’ นำสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล-น้อมรำลึกร.9

723
views
เจริญพระพุทธมนต์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 พ.ย. ที่อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมถึงพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่จัดขึ้น เป็นไปตามมติของที่ประชุมมหาเถรสมาคม ที่กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ นับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใหญ่และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยกำหนดจัดทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนกลางกำหนดจัด ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคมอบหมายให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับเจ้าคณะจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและอำเภอเพื่อจัดพิธีตามสมควร.

ต้นฉบับ