⚙️ กฎเหล็กเด็กอาชีวะ ช่วยเหลือผู้ชุมนุม-ห้ามตีกันเอง! ⚙️

985
views
กฎเหล็กเด็กอาชีวะ

ทึ่ง…. สถาบันอาชีวะ ไม่ต้องเข้าค่ายทหาร ก็สามารถเลิกตีกันแล้วหันหน้า ช่วยเหลือผู้ชุมนุมฝ่ายประชาธิปไตย

วันที่ 19 ต.ค. กลุ่ม “ฟันเฟืองธนบุรี” ออกกฎ 7 ข้อถึงเพื่อนอาชีวะที่เข้าร่วมการชุมนุมกลุ่มราษฎร

1.ตัดเรื่องส่วนตัวหรือปัญหาระหว่างโรงเรียน ห้ามพูดเรื่องตีกันในม็อบ
2.ห้ามทำร้ายเจ้าหน้าที่และสิ่งของ
3.หากเดินทางมาถึง ขอมารวมตัวตามจุดที่นัดหมาย

กฎเหล็กเด็กอาชีวะ

4.หากมีการสลาย ขอให้ช่วยพานักศึกษา ประชาชน ออกจากพื้นที่
5.ห้ามพกอาวุธมาชุมนุมเด็ดขาด
6.กลับตรงต่อเวลา อย่าเดินไปไหนเพียงลำพัง
7.ห้ามตีกันระหว่างสถาบันเด็ดขาด

#ม็อบ19ตุลา ดูต้นฉบับ