“ละครชีวิต” ตามกรรม…ลิขิตชีวิตเรา

1588
views
กรรมลิขิต

กรรม…ลิขิตชีวิตเรา

คนเหล่านั้นเมื่อเกิดมาเป็นอย่างนั้นแล้ว ถามว่าใครลิขิตมันเป็นกรรมที่เราทำไว้ในปัจจุบัน เราแต่ละคนเกิดมาเหมือนการแสดงละครแต่ละฉาก อย่างบางคนเกิดมามีอาชีพเป็นหมอ พยาบาล พระภิกษุ สามเณร ครูบาอาจารย์ แต่ละคนแสดงแต่ละฉาก

กรรมลีลา

ขึ้นอยู่กับใครเข้าถึงบทบาทไหนได้ดีที่สุดเท่านั้นเอง ใครเข้าถึงบทบาทดีก็เข้าถึงความเป็นจริงมากขึ้น ไม่หลงบทบาท ไม่หลงมายาที่เป็นอยู่

กรรมลีลา

ส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นฉลากภายนอก แต่ฉลากภายในคือจิตล้วนๆที่นำทางไป จิตตัวนี้เป็นกุศลกรรม เรามาแสดงละครเวทีที่ไม่มีใครเขียนบทให้ มันเขียนบทไปตามความจริง เพราะเราท่านทั้งหลายแสดงละครชีวิตตามกรรมลีลาของแต่ละคน

โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์
(หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท)

จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๒ หน้า ๙๙-๑๐๐