หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ จุดกำเนิดหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้

14753
views
หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ

นำเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมบูชาสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ รูปหล่อหลวงปู่ทวด ประดิษฐาน ณ ศาลากลางน้ำ วัดท่าแพ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช จุดกำเนิดหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้

หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ

ตามประวัติของ หลวงพ่อทวด ( เจ้าสามีราม หรือ พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ ) ในตอนที่ท่านได้มาพำนักเรียนอักษรบาลีกับพระครูกาเดิมที่เมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่ตอนเป็นเณร เมื่อเจริญวัยขึ้น ท่านได้อุปสมบทกลางน้ำ ( อุทกสีมา ) ที่ ” วัดท่าแพ ” มีพระมหาปิยะทัสสีเถระ เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยภายใต้การอุปัฎฐากของ ” พระขุนลก ”

หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ

ตาขุนลก ท่านเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่ได้เข้ามารับราชการในเมืองนครในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สมัยกรุงศรีอยุธยา มีบรรดาศักดิ์เป็นพระหรือออกพระ โดยนำเรือมาด ๔ ลำ มาต่อกันเป็นแพ ให้เจ้าสามีราม ( ปู ) สามารถอุปสมบทได้โดยสะดวก จึงเป็นที่เรียกหาสถานที่ในกาลต่อๆกันมาว่า ” บ้านท่าแพ ”

หลวงปู่ทวด วัดท่าแพ

ด้วยประวัติของหลวงปู่ทวด ได้ผูกพันกับบ้านท่าแพ ในฐานะสถานที่ทำอุทกสีมา ภายหลังจึงมีการสร้างมณฑปหลวงปู่ทวดกลางน้ำขึ้น ที่วัดท่าแพ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ท่าน ในฐานะพระเถระรูปสำคัญองค์หนึ่ง ซึ่งผูกพันกับเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการศึกษา