สิ้นแล้ว “หลวงพ่อใหญ่” เกจิดังโคราช มรณภาพด้วยโรคชรา สิริอายุ96ปี ศิษยานุศิษย์แห่อาลัย

1403
views

“หลวงพ่อใหญ่” หรือพระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย มรณภาพที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา สิริอายุ 96 ปี

เมื่อเวลา 11.49 น. วันที่ 9 ต.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระสาสนโสภณหรือหลวงพ่อใหญ่ (โกศล สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏในพระราชทินนาม ได้มรณภาพด้วยอาการอาพาธโรคชราภาพอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 76 พรรษา รวมสิริอายุ 96 ปี สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับชาวบ้านและศิษยานุศิษย์

สิ้นแล้ว หลวงพ่อใหญ่ เกจิดังโคราช

พระสาสนโสภณหรือหลวงพ่อใหญ่ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวัตรปฏิบัติงดงาม เรียบง่าย สมถะ เบื้องต้นบรรดาศิษยานุศิษย์ พระภิกษุ สามเณร ได้ช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 บนศาลาการเปรียญของวัด เพื่อเตรียมตั้งบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณี

สำหรับประวัติ พระสาสนโสภณ หรือหลวงพ่อใหญ่ นั้นมี นามเดิมว่า โกศล โพธิ์งาม ฉายา สิรินฺธโร ( 30 มิถุนายน พ.ศ. 2467) เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปี ชวด ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2467 บิดาชื่อนายสอน โพธิ์งาม มารดาชื่อนางสงค์ โพธิ์งาม ที่บ้านระเวียง หมู่ที่ 14 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ บรรพชาที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 อายุ 15 ปี

โดยมีพระธรรมฐิติญาณ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นอุปัชฌาย์ พระมหาดี ญาณาสโย เป็นผู้ให้สรณะและศีลในการบรรพชา อุปสมบทที่ วัดสุทธจินดา โดยมีพระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นอุปัชฌาย์ มีพระมหาดี ญาณาสโย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีธรรมวงศาจารย์ (จันทร์ เกสโร) วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2489 ตรงกับวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือนอ้ายวันที่ 30 กรกฎาคม

ต่อมา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏในพระราชทินนามที่พระสาสนโสภณ

หลวงพ่อใหญ่ เกจิดังโคราช

ดูต้นฉบับ