ค่าเหนื่อยทหารเกณฑ์ เปิดตัวเลขรายได้ทหารเกณฑ์เมืองไทย รับจริงเท่าไหร่

4946
views
รายได้ทหารเกณฑ์

หลังเกณฑ์ทหาร จับใบดำ-ใบแดงเข้าไปแล้ว ชายไทยที่จับได้ใบแดง ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็น “พลทหาร” จะต้องผ่านการฝึกเบื้องต้น 10 สัปดาห์

พลทหารกลุ่มนี้เรียกว่า “ทหารใหม่” ได้เงินเดือน บวกกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือ “เงิน พชค.” รวมแล้ว 7,120 บาท และจะมีเบี้ยเลี้ยงอีกวันละ 96 บาท หรือเดือนละ 2,880 บาท (กรณีเดือนนั้นมี 30 วัน รวมรายได้ทหารใหม่ 10,000 บาทต่อเดือน)

ค่าเหนื่อยทหารเกณฑ์

จากนั้นพอผ่านการฝึกเบื้องต้น 10 สัปดาห์ หรือ 3 เดือนไปแล้ว จาก “ทหารใหม่” จะขยับเป็น “พลทหารปี 1 ชั้น 16” และพออยู่ครบปี ก็จะขยับขึ้นอีกเป็น “พลทหารปี 2 ชั้่น 18” แม้เงินเดือนจะเพิ่มขึ้น แต่ไปลดเงินเพิ่มค่าครองชีพ หรือ “เงิน พชค.” ลงสรุปก็จะได้เงินเดือนเท่ากัน คือราวๆ 10,000 บาท

ค่าเหนื่อยทหารเกณฑ์

แต่สำหรับรายได้ในส่วนของเบี้ยเลี้ยง คนละ 96 บาทนี้ จะถูกหักค่าข้าว 20 บาท ค่ากับข้าว 42 บาท และค่าเชื้อเพลิง 8 บาท เหลือวันละ 26 บาท รับเบี้ยเลี้ยงจริงต่อเดือน 780 บาท จากเบี้ยเลี้ยงรวม 2,880 บาท

ฉะนั้นยอดเงินจริงๆ ที่พลทหารจะได้รับ คือ เงินเดือน บวกเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือ “เงิน พชค.” 7,120 บาท และเบี้ยเลี้ยงหลังหักค่าข้าว กับข้าว และเชื้อเพลิง 780 บาท รวมเป็น 7,900 บาทต่อเดือน

ดูต้นฉบับ

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร