คุณตา สร้างวัตถุทานมหากุศลครั้งใหญ่ บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลให้ชุมชน

1088
views
คุณตา สร้างวัตถุทานมหากุศลครั้งใหญ่

กราบอนุโมทนาสาธุ ในมหากุศลที่คุณตามา ทองรักษ์ บริจาคที่ดินผืนใหญ่ให้ใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาล

จ.พะเยา – เรื่องราวที่ทางเพจ พระนพดล สิริวํโส ได้โพสต์มาจาก พะเยาโพสต์ PhayaoPost กับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของคุณตาชาวจังหวัดพะเยา ที่ได้ใจบุญมอบที่ดินผืนใหญ่ให้ใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาล เพื่อให้นำไปพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนละแวกดังกล่าว และสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมต่อไป จนสร้างเสียงชื่นชมของผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราวตามมาอย่างมากมาย

คุณตา สร้างวัตถุทานมหากุศลครั้งใหญ่

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณตา
ขอคุณตาและครอบครัวมีความสุขความเจริญสาธุๆ

คุณตา สร้างวัตถุทานมหากุศลครั้งใหญ่

“คุณตามา ทองรักษ์” ส่งมอบที่ดินให้สร้างโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์กับชุมชนตำบลบ้านต๊ำ จังหวัดพะเยา
โดยการถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก
ร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณตาด้วยครับ

คุณตา สร้างวัตถุทานมหากุศลครั้งใหญ่

ซึ่งในโลกออนไลน์ ก็มีการชื่นชมในมหากุศลที่คุณตามา ทองรักษ์ บริจาคที่ดินให้โรงพยาบาล กราบอนุโมทนาสาธุ กับคุณตามา ทองรักษ์ด้วย ขอให้คุณตามีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานไปนานๆ

ขอบคุณ พะเยาโพสต์ PhayaoPost

พระนพดล สิริวํโส
ดูต้นฉบับ