“เฉลิมชัย” ลั่นทั่วโลกต้องรู้จัก “วัดติโลกอาราม” งดงามและยิ่งใหญ่กว่า ‘วัดร่องขุ่น’

1712
views

“ถ้าไม่ช่วยก็อย่าขวาง ผมจะทำให้วัดติโลกอาราม ให้งดงามและยิ่งใหญ่กว่าวัดร่องขุ่น ให้โลกได้จดจำ ก่อนที่ผมจะลาจากโลกนี้ไป”

พะเยา – วันที่ 6 ตุลาคม ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ) นายนคร พงษ์น้อย ผอ.การอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง ) นายเกื้อพงษ์ ชัยดรุณ นักวิชาการด้านประวัติิศาสตร์เมืองพะเยา และนายเจริญ มาบุตร จิตกรชำนาญการ กลุ่มจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

ได้เปิดตัวคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงวัดติโลกอาราม หรือวัดกลางกว๊านพะเยา ที่กำลังมีโครงการศึกษาความเป็นไปได้และเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆว่าจะให้พัฒนาปรับปรุงหรือไม่ หรือปรับปรุงไปในทิศทางใด

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัยกล่าวในบางช่วงบางตอนของการประชุมว่า โครงการทั้งหมดที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงวัดติโลกอาราม นั้น ภาพที่วาดออกมานั้นเป็นภาพในจินตนาการ เป็นเพียงแบบร่างคร่าวๆว่าถ้าสร้างได้ สร้างสำเร็จก็จะออกมาประมาณนี้ ยังไม่ใช่การตกลงว่าจะสร้างหรือต้องสร้างยังต้องมีขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะลงมือทำ ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้น

สำหรับการสร้างวัดติโลกอาราม นั้นตนไม่ได้ให้งดงามและยิ่งใหญ่เหมือนวัดร่องขุ่น แต่ตั้งใจจะฝากฝีไม้ลายมือให้มันยิ่งใหญ่ งดงาม ทรงคุณค่ายิ่งกว่าวัดร่องขุ่น ให้คนทั้งโลกจดจำด้วยการแต่งแต้มสีสันให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรม ขนบประเพณีตลอดจนบรรยากาศของกว๊านพะเยา ไม่ใช่สีขาวโดดๆแบบวัดร่องขุ่นอย่างแน่นอน

“ถ้าไม่ช่วยก็อย่าขวาง ผมจะทำให้วัดติโลกอาราม ให้งดงามและยิ่งใหญ่กว่าวัดร่องขุ่น ให้โลกได้จดจำ ก่อนที่ผมจะลาจากโลกนี้ไป”ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ด้านนายเจริญ มาบุตร จิตกรชำนาญการ กลุ่มจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกล่าวว่า ตนเองถูกขอตัวมาช่วยราชการที่ จ.พะเยา เพราะเป็นคนพะเยา ภาพที่เขียนก็เขียนตามจินตนาการของอาจารย์เฉลิมชัย ที่ต้องการให้วัดติโลกอาราม เป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาในอดีต ให้สะท้อนภาพปัจจุบัน พร้อมสร้างแลนด์มาร์คให้ผู้คนได้จดจำ ได้มาเที่ยวชม มาไหว้พระ มากิน และใช้เงินในพะเยา เพื่อสร้างฐานรากของเศรษฐกิจให้เข้มแข็งอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของคนพะเยาดีขึ้น

“ลังจากที่ออกแบบและเขียนภาพจำลองการสร้างวัดติโลกอารามเสร็จ ผมต้องกลับไปทำงานที่กรมศิลปกรเหมือนเดิม ส่วนจะมีการสร้าง พัฒนาหรือปรับปรุงวัดติโลกอารามหรือไม่ เป็นเรื่องที่ชาวพะเยาจะเป็นคนเลือก ผมก็แค่มาทำตามหน้าที่ทางราชการและในฐานะคนพะเยาคนหนึ่งเท่านั้น”นายเจริญ กล่าว

ดูต้นฉบับ