วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชาพระ เรียงลำดับพระอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นสิริมงคล เสริมความเฮง

24140
views
การจัดโต๊ะหมู่บูชา

ตำแหน่งของโต๊ะหมู่บูชาพระ หรือ หิ้งบูชา ควรอยู่ทางทิศเหนือ เชื่อกันว่าทิศทางสวรรค์อยู่ด้านเหนือ ฉะนั้นหากคุณจะตั้งหิ้งพระหรือกำลังจะสร้างห้องพระก็ควรจัดให้อยู่ในทิศเหนือของห้องรับแขก หรือทางทิศเหนือของบ้าน ทั้งนี้โต๊ะหมู่บูชาพระ หรือ หิ้งบูชาต้องหันหน้าออกหน้าบ้าน สู่ทางสัญจร ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก,ใต้,เหนือ ก็จะดีมาก

การจัดโต๊ะหมู่บูชา ควรให้ตั้งอยู่ในมุมที่เหมาะสม และอยู่ในที่สูงพอสมควร การเรียงลำดับพระให้ถือหลักดังนี้

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

๑.ชั้นบนสุดของโต๊ะหมู่บูชาต้องเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

๒.ชั้นถัดลงมาเป็นที่ตั้งขององค์พระอรหันต์ หรือพระอริยสาวก

๓.ชั้นถัดลงมาเป็นที่ตั้งขององค์พระที่เราเคารพ เช่นพระเกจิอาจารย์ต่างๆลดหลั่นกันลงมา ตามลำดับอาวุโส

๔.ชั้นถัดมาเป็นรูปบูชาอย่างอื่น เช่น เจ้าแม่กวนอิม องค์พระนารายณ์ หรือเสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕ ฯลฯ ควรแยกหิ้งบูชาไว้ต่างหากแต่จะต้องไม่สูงกว่าพระพุทธรูป

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

สำหรับกุมาร นางกวัก ฯลฯ ควรแยกหิ้งบูชาออกมาจากโต๊ะหมู่บูชา นอกจากนี้บริเวณหน้าโต๊ะหมู่บูชาควรมีแท่นยื่นออกมาเพื่อวางของถวายต่างๆ เช่นดอกไม้ ผลไม้ น้ำ เทียน โดยเชื่อกันว่าแท่นด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชานั้นมีความหมายว่า เป็นแท่นสำหรับรับทรัพย์และบริวาร

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

สำหรับพื้นที่ๆ เหมาะสมในการตั้งโต๊ะหมู่บูชาคือด้านหลังควรเป็นผนังแบบเรียบๆ หรือถ้าจะมีรูปประดับควรเป็นภาพที่เหมาะสมมีความเป็นสิริมงคล ไม่อยู่ใต้แอร์ ติดห้องน้ำ ห้องครัว และไม่ควรเป็นผนังใส

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

สิ่งสำคัญในการจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาด อย่าให้มีฝุ่นหรือยักไย่เกาะไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา และห้ามลืมบูชาพระเป็นอันขาด การบูชาพระแบ่งเป็น 2 ด้วยกันคืออามิสบูชา เป็นการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน และการปฏิบัติบูชา หรือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือ การให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวะนา หากปฏิบัติบูชาทั้งสองแบบแล้วจะเสริมบารมีให้เจ้าของบ้านยิ่งขึ้นไป

ขอขอบคุณเจ้าของภาพ และที่มาข้อมูล