พระคาถาเรียกทรัพย์พระเจ้า ๕ พระองค์ คาถาศักดิ์สิทธิ์ พุทธานุภาพครอบจักรวาลแสนโลกธาตุ

13484
views
พระคาถาเรียกทรัพย์

พระคาถาบทนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถือว่าเป็นสุดยอดพระคาถาทางเมตตามหาลาภที่มีอานุภาพสูงเพราะกล่าวถึงยอดพระบารมี พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ยอดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระปัจจเกพุทธเจ้า เหล่าพระอรหันตสาวก แลทวยเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าผู้ประกอบด้วยศักดาเดช ผู้ทำหน้าที่เฝ้าบริบาลรักษาอยู่ทุกสถาน ฯ

พระอาจารย์มหาวัฒน์ วิวฑฺฒนเมธี

พระคาถาเรียกทรัพย์พระเจ้า๕ พระองค์บทนี้ ท่านพระอาจารย์มหาวัฒน์ วิวฑฺฒนเมธี พระเกจิอาจารย์หนุ่มผู้มากด้วยเมตตาบารมีธรรม สอนให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาหรือแม้แต่คนที่เดินทางไปกราบไหว้ขอพรท่าน แล้วพากันนำไปปฎิบัติ มีผู้คนที่สวดสาธยายและปฎิบัติตามที่ท่านสอน พบเจอประสบการณ์ปาฎิหาริย์มากมาย

บางคนถึงกลับพลิกชะตาชีวิตจากช่วงเวลาที่ย้ำแย่ สู่ความเจริญก้าวหน้า ธุรกิจการงาน ค้าขายร่ำรวย พระคาถาบทนี้กล่าวกันว่า มีอานุภาพแผ่ครอบจักรวาฬแสนโลกธาตุ ทวยเทพเทวดาเมตตา ผู้คนรักใคร่ เป็นเสน่ห์เมตตา โชคลาภวาสนา มหาลาภโภคทรัพย์ แก้ดวงตก หนุนดวง ต่อชะตาชีวิต เสริมส่งบุญบารมี การงานการเงินราบรื่น และป้องกันภัยทั้งสี่ทิศ เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ศัตรูกลับจิตเมตตารักใคร่ จัดได้ว่าเป็นสุดยอดพระคาถาทางเมตตาที่มีอานุภาพสุดที่จะพรรณนาได้

พระเจ้า ๕ พระองค์

“คาถาเรียกทรัพย์พระเจ้า ๕ พระองค์”

ตั้งนะโม ๓ จบ

อิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะอะอุ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ ปัจเจกะพุทธานุภาเวนะ อะระหันตานุภาเวนะ สัพพะเทวานุภาเวนะ สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม แก้ว แหวน เงิน ทอง ข้าวของมากมี มงคลชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ พุทธังพามาเงิน ธัมมังพามาทอง สังฆังพามาข้าวของ เอหิ จงมา เอหิ จงมา เอหิ จงมา นะชาลีติ นะชาลีติ นะชาลีติ ฯ  

ใช้สวดภาวนาเวลาก่อนนอน – ตื่นเช้า ๓ จบ , ๙ จบ หรือ ๑๐๘ จบ บังเกิดศิริมงคล , เป็นเสน่ห์เมตตาแก่คนทั้งหลาย, ทวยเทพเทวดาเมตตารักษา , เสริมส่งบารมี โชคลาภวาสนา ,ค้าขายร่ำรวย ,มั่งมีศรีสุข, ผู้ใดดวงตกต่ำ สวดทุกเช้าค่ำ หนุนดวงเสริมดวง แก้ปีชง , หากจะสวดต่ออายุ ให้สวดเกินอายุไป ๑ จบ , จะเสกน้ำล้างหน้าเวลาเช้า ก็เป็นเสน่ห์เมตตาดีนักแล , เสกน้ำพุทธมนต์ประพรมของขาย ก็ดีนักแล , ก่อนออกจากบ้าน ภาวนา ๓ ที แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นเสน่ห์เมตตา, เสกแป้งผัดหน้าก็ดีนักแล , ผู้ใดสวดภาวนาประจำทุกเช้าค่ำ แม้แต่เหล่าอมนุษย์ภูตผีก็เกรงกลัวมิกล้าเข้าใกล้

เวลาเช้าก่อนใส่บาตร สวดพระคาถา ๓ จบ แล้วอธิษฐานตักข้าวใส่บาตรน้อมถวายรำลึกบูชาถึงพระพุทธเจ้า๕ องค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า และเหล่าพระอรหันตสาวก

พระคาถาเรียกทรัพย์

พระคาถาบทนี้ ปัจจุบันมีคนไปขอฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์มหาวัฒน์ วิวฑฺฒนเมธี เกจิอาจารย์หนุ่มผู้มากด้วยเมตตาธรรม แล้วขอเรียนจากท่าน พากันนำไปปฎิบัติ บังเกิดโชคลาภวาสนา ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มากมาย (สิ่งสำคัญต้องมีความศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย มีศีล และปฎิบัติให้สม่ำเสมอนะครับ)

ขันธ์บูชาพระ : ดอกบัว๑๐ ดอก เทียนเล่มบาท ๑๐ เล่ม น้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ (ในห้องพระของเราเอง ทุกๆวันพระ)

อานุภาพของพระคาถาบทนี้สูงส่งยิ่งนัก พรรณนาได้ไม่จบสิ้น ผู้มีบุญวาสนา มีศรัทธาจงนำไปลองปฎิบัติดูเถิด #สิ่งดีๆแชร์แบ่งปันกันต่อๆไปครับ

การแชร์บทสวดมนต์ดีๆให้ผู้คนได้สวดสาธยายหมดทุกข์เข็ญ มีอานิสงส์มากนับคณา