คาถาพาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ อัศจรรย์อานุภาพ แคล้วคลาด พ้นจากอันตราย

37224
views

“ถ้าโยมสวดมนต์ติดต่อกันทุกวัน ๖ เดือน โดยเฉพาะบทสวด “พาหุง-มหากา” ลูกหลาน
จะเป็นคนดี และชีวิตของโยมจะมีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้เชื่ออาตมาเถิด” #คำสอนหลวงพ่อจรัญ

พระพุทธเจ้าชนะมาร

พุทธชัยมงคลคาถา หรือคาถาพาหุงมหากา เป็นคาถาที่ว่าด้วยชัยชนะอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้า เป็นการสวดเพื่อสรรเสริญชัยชนะแปดประการของพระพุทธเจ้า ปรากฏในบทสวดทำวัตรเช้าเย็น

หรือแม้แต่ฆราวาสก็สามารถสวดได้เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเอง เนื่องจากคาถาพาหุงมหากานั้น มีอานุภาพมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกป้องคุ้มภัย คุ้มตัว คุ้มครอบครัวและบุคคลอื่นๆได้ หากเจอภยันตรายก็จะแคล้วคลาด หากเจออุปสรรคก็จะชนะ

ชัยชนะแห่งพุทธะ

คาถาพาหุงมหากานี้ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ท่านแนะนำให้สวดทุกๆวัน จะทำให้เกิดชัยชนะ ความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาล และยังสามารถสวดให้ผู้อื่นได้อีกด้วย ในกรณีที่ผู้นั้นเจออุปสรรค หรือประสบกับอันตรายต่างๆเพื่อให้เขารอดพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย โดยเคล็ดการสวดนั้น หลวงพ่อจรัญท่านได้แนะไว้ว่า ถ้าสวดให้คนอื่นให้ใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองให้ใช้คำว่า เม เพราะคำว่า “เต” แปลว่าท่าน ส่วนคำว่า “เม” แปลว่าข้าพเจ้า

ก่อนสวดตั้งนะโมสามจบ แล้วว่าดังนี้

พุทธชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ)

พุทธชัยมงคลคาถา

* ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน – เม แปลว่าข้าพเจ้า)

มหาการุณิโก

มหาการุณิโก

* ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน – เม แปลว่าข้าพเจ้า)

อย่างไรก็ดีการจะสวดคาถาให้บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นคาถาใดก็ตามให้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างแน่วแน่ว่า จะสวดให้กับบุคคลนั้นๆ หรือกลุ่มคนนั้นๆ โดยเฉพาะ