“เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” รอบเดือนกันยายน โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 10 กันยายนนี้

1080
views

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบเดือนกันยายน 2563 โดยเงินออกวันที่ 10 กันยายน 2563 จำนวน 600 บาทต่อเดือน และในเดือนกันยายนนี้มีผู้ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,763,797 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,899,370,800 ล้านบาท

โดยในจำนวนเงิน 1,899,370,800 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายตรงงวด 1,058,278,200 บาท จำนวน 1,763,797 ราย และจ่ายตกเบิก (จ่ายย้อนหลัง) 841,092,600 บาท จำนวน 1,402,349 ราย ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะได้เฉพาะตรงงวดหรือรวมตกเบิก

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th หรือที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ “เงินอุดหนุนบุตร” มีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ (คลิกที่นี่)

2. กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน ดังนี้

ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

3. คลิกคำว่า “ค้นหาข้อมูล”

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการใช้งาน ระบบตรวจสอบประวัติการรับสิทธิ์สวัสดิการสังคม (คลิกที่นี่) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน”

2. บันทึกข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนขอรับสวัสดิการให้ถูกต้อง

3. คลิกปุ่ม “บันทึก”

4. รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล (ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้