ชำระทุกวิบากกรรม!! “พระคาถาล้างกรรม” หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค

48059
views

แต่เดิม “พระคาถาล้างกรรม”  ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มเก่าของวัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้มีผู้นำมาเผยแผ่ เนื้อหาที่มาของพระคาถาล้างกรรมมีอยู่ว่า ยายฟื้น ซึ่งมีบ้านอยู่ข้างวัดบางนมโค แกชอบมาขึ้นกรรมฐานกับหลวงปู่ปานเป็นประจำ

พระครูวิหารกิจจานุการ (ปาน โสนนโท) วัดบางนมโค อยุธยา ภาพเขียน


พระครูวิหารกิจจานุการ (ปาน โสนนโท) วัดบางนมโค อยุธยา ภาพเขียนสีน้ำมัน ผลงานของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ ท่านเขียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘

อยู่มาวันหนึ่งแกเล่าว่าได้มีชายสองคนนำตัวแกไปที่สำนักพญายมราช  แต่เมื่อพญายมราชได้ตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่านำมาผิดคน  จึงให้นำส่งกลับที่เดิม  ขณะเดียวกันพญายมราชท่านได้ฝากคาถาให้ยายฟื้นนำมาถวายหลวงปู่ปาน เป็น “พระคาถาล้างกรรม”  และ  “บทกรวดน้ำ” โดยคาถาล้างกรรมนั้น

ท่านบอกไว้ว่า หากลูกหลานคนได้สวดให้แก่บรรพบุรุษของตนเอง ก็จะสามารถบรรเทาวิบากกรรมที่ตนประสบอยู่ได้ และ บทกรวดน้ำ เป็นบทที่กรวดน้ำให้แก่สัมภเวสีและดวงวิญญาณทั่วไปให้พ้นทุกข์ ซึ่งผลจากการสวดพระคาถาล้างกรรมและสวดบทกรวดน้ำทุกๆวัน จะทำให้กรรมหนักกลายเป็นเบา ผู้สวดพ้นทุกข์พ้นโศก ชีวิตมีแต่ความสุข เป็นผู้มีอายุยืน

พระคาถาล้างกรรม

พระคาถาล้างกรรม  

ก่อนสวดให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวว่า

“พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ พุทโธ อะระหัง กัมมะโตเมตัง กัมมะภันทะนัง ชีวิตตังให้ไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิญาณจงไปผุดไปเกิด”  สวดทั้งหมด ๓ จบ

กรวดน้ำ

บทกรวดน้ำ

*อิมินา ปุญญกัมเมนะ ขอเดชเดชะกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้คุณบิดามารดา ญาติกาทั้งหลาย สมณชีพราหมณ์ อีกทั้งเรือด ริ้น ลา พระอินทร์เจ้าฟ้า พระโคดม พระพรหมมีฤทธิ์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระเพชรฉลูกรรณ พระมาตุลี พระกรุงพาลี พระภูมิเจ้าที่ แม่ซื้อพันจิต พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนา แม่พระคงคาไหล แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระฉูดฉาด พญายมราช ท้าวเวสสุวัณ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ นายสมุห์บัญชี ตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทำผิด

จะขอแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลาย ปิดอบายให้มั่น เปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจ่างแจ้ง เกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุข เกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุข ท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้สุขยิ่งๆ นิพพานัง ปัจจโย โหนตุ พุทธัง ชั่วอนันตัง ธัมมัง ชั่วจักวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปัจจโย โหตุ

และพวกวิญญาณทั้งหลายยังบอกว่า ถ้าสวดภาวนาเป็นประจำ ไม่ใช่แต่พวกเขาเท่านั้นจะพ้นจากห่วงทุกข์ ผู้สวดเองก็จะมีแต่ความสุข สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่มากล้ำกรายชีวิต อายุจะยืน

ที่มา – ทีมธรรมทาน palungjit.org